Lånekostnad

Lånekostnad er hva lånet koster deg. Det er i så fall ikke bare snakk om selve lånebeløpet, men også alle kostnadene knyttet til lånet; etableringsgebyr, andre gebyrer, renter og mer. Hva et lån koster kan variere mye, for eksempel kan et SMS-lån eller annen type hurtiglån ende opp med å koste mye mer. For privatpersoner som tar opp et forbrukslån, er rentekostnaden den delen som utgjør mest, ettersom det ofte kan være snakk om flytende rente. Det har hendt at banker og långivere har fått kritikk for å ikke informere godt nok om hva lånet faktisk vil koste.

Dersom lånekostnadene er like mellom to tilbud

Et eksempel på hvordan långivere kan gjøre det vanskeligere for kunden, er hvordan de informerer om renten på lånet. Dersom den effektive renten oppgis i prosent, kan det være vanskelig for kunden å forstå hvor mye lånet faktisk vil koste dem. SMS-lån kan være et godt eksempel på lån hvor kostnaden ikke kommer tydelig nok frem, og mange har kanskje endt opp med mer gjeld enn ventet.

Siden man kan føre opp rentene man har betalt inn i skattemeldingen, kan hvor mye man betaler ha mye å si. Dersom man sammenligner to lånetilbud hvor den totale kostnaden blir den samme, men den ene har en høyere rentekostnad og lavere gebyrer og avgifter, og den andre har lavere rentekostnader, men høyere andel gebyrer og avgifter, så er førstnevnte et bedre alternativ. Dette ettersom man kan føre rentene som fradrag på skattemeldingen. Det er bare renter du kan få fradrag på, ikke de andre lånekostnadene.

Viktig å sjekke kostnaden

Lånekostnaden kan variere ut ifra ulike typer lån, og mens det for noen typer lån er mindre forskjeller, kan det for andre typer lån være store forskjeller i den totale kostnaden. Et eksempel på en type lån hvor den totale kostnaden kan variere mye, er hurtiglån. Og dersom man kjøper varer på avbetaling kan det være stor forskjell mellom de ulike aktørene. Noen tilbyr nærmest en rentefri avbetaling, mens andre kan ha en rente som gjør at kjøpet ender opp med å bli dyrere på sikt. Det er derfor svært viktig å se gjennom lånekostnadene før man tar opp et lån.

Chatta