Personvern

Personvern

Vi vil at du alltid skal kunne føle deg trygg når du sender inn opplysninger til oss på Zmarta. For å beskytte dine personopplysninger, bruker vi https (SSL-kryptering) når du besøker våre nettsider. Dette gjør vi for at all informasjon (f.eks. dine personopplysninger) alltid er kryptert ved overføring til oss. Vi bruker også Symantec Norton Secured – Powered by VeriSign SSL-sertifikat med Extended Validation som aktiverer det grønne adressefeltet for å vise at vi er kontrollert og godkjent av VeriSign (Symantec). All behandling av personopplysninger skjer ut fra bestemmelsene i personopplysningsloven.

Personopplysningsansvarlig

Centum Finans AS (org.nr. 985 220 239) er ansvarlig for behandling av personopplysninger som skjer i bedriften. For behandling av taushetspliktige personopplysninger i bankens lånebehandling, kan dog en samarbeidspartner være databehandleransvarlig i enkelte tilfeller.

Kontakt

Hvis du har spørsmål om behandlingen av personopplysninger hos Zmarta eller Centum Finans, kan du kontakte vår kundeservice via e-post info@zmarta.no eller telefon 239 67 010. Hvis du har generelle spørsmål om personvern i vår bedrift, kan du kontakte personopplysningsombudet på adressen Centum Finans, Personopplysningsombudet, Filipstad brygge 1, 0252 Oslo.

Behandling av personopplysninger

Zmarta er et varemerke som tilhører Centum Finans AS.

Lånesøknader gjennom www.zmarta.no går til Centum Finans AS (Centum) org.nr. 985 220 239.

Når du sender inn en lånesøknad til Zmarta, for eksempel via internett, telefon eller på annen måte, vil den personlige informasjonen du oppgir, bli registrert i Centum sin kundedatabase og brukes til administrasjon og gjennomgang av din lånesøknad for forbrukslån. Informasjonen kan også brukes til markeds-og kundeanalyse og utvikling av Zmarta sine tjenester og i markedsføringsøyemed.

Dine personopplysninger og øvrig informasjon blir også behandlet for dokumentering av respektive søknad, samt ved vårt forebyggende arbeid når det gjelder å forhindre bedrageri og hvitvasking samt finansiering av terrorisme.

De innsendte opplysningene kommer dessuten til å lagres for å behandles og brukes ved fornyede tilbud om andre lån og/eller forsikringer. Centum kommer også til å behandle dine personopplysninger og annen informasjon for markeds- og kundeanalyser, oppfølging, utvikling av Zmartas og Centums tjeneste- og produkttilbud samt for andre markedsføringsformål innen Zmartas og Centums virksomhet.

Fordi hvitvaskingsloven også gjelder for Centum, må personnummeret ditt registreres. Dette er for at det ikke skal være noen tvil om din identitet. Du må også av denne grunn fortelle oss hva hensikten med lånet er, f.eks. omlegging av tidligere lån/kreditter, personlig forbruk, bilkjøp, renovering eller ombygging av hus eller leilighet.

Av sikkerhetsmessige grunner samt for å unngå misforståelser når det gjelder Centum som låneagent samt kredittopplysningen, spilles alle telefonsamtaler inn. Disse samtalene spares i lydfiler som dokumentasjon for respektive sak. Slik behandles også personopplysninger igjennom innspilling av telefonsamtaler.

Relevante personopplysninger, som f.eks. fremkommer av kredittsjekk og informasjon om tidligere lån og kreditter, kan hentes inn, registreres, behandles og lagres. Centum kan også behøve å hente inn kompletterende personopplysninger via offentlige og private register. Det kan dreie seg om eiendomsrelaterte opplysninger som informasjon om pantbrev og skjøter som bruke av vår formidlingsvirksomhet for boliglån.

Legg merke til at både Centum og våre samarbeidspartnere kan hente inn kredittopplysningsinformasjon. Avhengig av din kredittverdighet og andre faktorer, kan Centum sende deler av informasjonen videre for kredittprøving til samarbeidsbanker og andre långivere. Personopplysninger kan i denne sammenhengen registreres i databaser hos samarbeidsbanken og andre långivere, noe som tillater egen bearbeidelse av innsendt informasjon. Respektive långivere gjør deretter en egen prøving av din lånesøknad, og etter individuell kredittbedømning gis deg beskjed om resultatet til Centum. Legg merke til at enkelte samarbeidspartnere også kan ha virksomhet utenfor EU/EES.

For at vi skal kunne hjelpe deg på best mulig måte, nå og i fremtiden, godkjenner du herved at dine personopplysninger behandles av Centum i lengre tid. Etter at du for første gang har benyttet deg av vår låneformidlingstjeneste, kan det bety at vi trenger å lagre og behandle dine opplysninger i flere år. Vanligvis sparer og behandler vi opplysningene i fem år etter den seneste låneformidlingen, ettersom vi må følge hvitvaskingsloven samt medvirke til å forhindre og oppdage bedragerier. I andre tilfeller lagrer og behandler vi dine opplysninger i tre år etter den siste kontakten. For eksempel kan personlige forhold forandre seg, og du kan da ha behov for å bruke våre tjenester igjen. Ettersom vi kontinuerlig kommer til å kontakte deg med nye tilbud om våre tjenester, sparer og behandler vi dine opplysninger. Personopplysningene spares dog ikke lenger enn nødvendig med hensyn til hensikten med behandlingen.

Hvis du ikke ønsker at Zmarta eller Centum skal kontakte deg, må du personlig kontakte oss og be om å bli «Sperret for direktereklame eller annen kontakt» via vår DM-sperre. Du kan velge om sperren skal gjelde for alt eller kun for telefon, brevutsendelse eller e-postutsendelse.

I forbindelse med din lånesøknad, blir du automatisk medlem i Zmarta Consumer Club. Zmarta kan dermed lagre de personopplysninger som gjelder ditt medlemskap, og kan i fremtiden kontakte deg som tidligere bruker av Centums tjenester med informasjon om nye tjenester eller tilbud. Ved at du sender inn din lånesøknad, godkjenner du at personopplysningene dine behandles som nevnt ovenfor.

Registerutdrag og rettelser

Du har rett til å én gang i året få informasjon om hvilke personopplysninger om deg som er behandlet hos Zmarta/Centum. Du skal i så fall kreve dette skriftlig til personopplysningsområdet (adressen finnes over). Hvis du anser at en opplysning om deg er feil eller misvisende, bør du vende deg til kundeservice (kontaktopplysninger finnes over). Mer informasjon om den norske personopplysningsloven finnes på www.datatilsynet.no.

Zmarta/Centum kan i noen tilfeller være pålagt å rette eller slette opplysninger om deg når de er feilaktige, mangelfulle eller unødvendige. Merk at Zmarta/Centum samtidig er pålagt lov om arkivering og oppbevaringstid som kan forhindre oss i å slette data.

Våre samarbeidspartnere

Zmarta samarbeider med rundt femten långivere og banker hvor vi mottar provisjon for videreformidlingen. Gjennom våre samarbeidspartnere kan vi sikre at du mottar et best mulig tilbud basert på ditt individuelle behov! Du kan sammenligne våre priser med priser fra andre selskaper på Finansportalen.no.

Logg inn for å se dine søknader

Fyll ut fødselsnummer for å få et nytt passord

Takk for din søknad! Gå videre til Min konto for å se dine tilbud.

Logg inn på Min konto

En feil har oppstått!

Logg inn med bankID for å få muligheten til å få fler tilbud – det holder å gjøre dette en gang.

Fortsett till Min Konto med bankID så får du mulighet til å ta del av fler tilbud!

Oisann! Fødselsnummeret du har angitt for bankID-inlogging stemmer ikke overens med det som finns i søknaden. Er dere to som har søkt sammen? Logg da inn med hovedsøkerens fødselsnummer.

kommer snart

Logger inn

Oppretter og sender et nytt passord