Klagehåndtering

Er du misfornøyd med tjenestene våre?

Ønsker du som Zmarta-kunde å klage på noe angående våre tjenester kan du ta kontakt med saksbehandleren eller lånerådgiveren du tidligere har vært i kontakt med.

Har du ytterligere spørsmål eller henvendelser til oss kan du kontakte vår Klageansvarlig via e-post på klage@zmarta.no eller ringe til 23 96 70 10.

Dersom vi ikke kommer til enighet kan du sende oss en skriftlig klage med årsaken til klagen og eventuelle krav. Innen 14 dager bekrefter vi den innkomne klagen skriftlig og iverksetter undersøkelser. Mens vi undersøker saken kommer Klageansvarlig til å hente inn nødvendig informasjon for å kunne bedømme klagen.

Målet vårt er å håndtere hele saken i løpet av 14 dager. Avhengig av hva som har skjedd kan det i noen tilfeller ta litt lengre tid. I slike tilfeller kommer du til å få skriftlig informasjon om når du kan forvente et svar. Vi gir klageren en skriftlig beskjed om vår avgjørelse, hva vi har tatt hensyn til, samt begrunnelsen for utfallet av klagen.

Chatta