Flytende rente

Når man skal ta opp et lån må man ofte også ta stilling til hvilken type rente som skal være på lånet. En fast rente betyr at renten bindes, i enten 3, 5 eller 10 år. Flytende rente derimot betyr at lånet styres av markedsrenten, eller annet som påvirker markedet: for eksempel Nibor. Den flytende rente er vanligvis fast i tre måneder av gangen, så kostnadene kan variere veldig. Den flytende renten kan endres såpass mye at det blir store forskjeller fra måned til måned. På langsikt pleier derimot flytende rente å være det mest lønnsomme, dersom det er rom i økonomien for en rask renteøkning og påfallende økte kostnader.

Fordeler med flytende rente

Foruten om at det i lengden pleier å lønne seg økonomisk å ha en flytende rente, finnes det også andre fordeler. Å ha en kortere bindingstid på et lån gir også større frihet. Kanskje har man mulighet til å betale mer i avdrag, og da er det mer fleksibelt med en flytende rente hvor det endres hver tredje måned. Ellers kan det være at andre har bedre lånevilkår, og det er på tide å bytte långiver. Det kan man ikke gjøre dersom man har bundet renten, uten da å betale ekstra avgifter.

Det er en større risiko med flytende rente, men den gir også større muligheter til å styre egen økonomi mer. Ved å følge med på renteutviklingen kan velge å binde renten dersom den plutselig skulle stige. Det man også bør gjøre er å følge med på Norges Bank sine prognoser for tiden fremover.

Risiko med flytende rente

Historisk sett har det vært mest økonomisk lønnsomt å la renten være flytende. Ulempen kan være at det er vanskelig å forutse hvor mye renten kommer til å stige på sikt. Med fast rente blir månedskostnadene mer forutsigbare, noe som er en trygghet for de fleste. Renten kan bindes, og rentesatsen kan variere ut ifra hvor lenge renten bindes.

Hvordan renter bindes kommer også an på typen lån. Renten er som oftest flytende når det er snakk om mindre summer. Når det gjelder boliglån så er lånesummene mye større, og dermed påvirkes låntakeren mye mer når renten endres. For å oppsummere; når man skal bestemme seg for fast eller flytende rente, må man se på både sin egen økonomiske situasjon, og den generelle rentesituasjonen.

Chatta