Skattemelding

Skattemeldingen er en oversikt over inntekter, fradrag, formue og gjeld, og skal leveres senest 30. april hvert år. Den brukes som grunnlag for å beregne hvor mye skatt man skylder, eller skal få tilbake. Har du betalt for mye skatt får du penger igjen (skatt til gode), men har du betalt for lite må du betale restskatt. De fleste leverer skattemeldingen elektronisk, men man kan også få den tilsendt og levere den i papirformat.

Hvordan leverer man?

Fristen for å endre og levere skattemeldingen er 30. april. Du får beskjed når den er klar med forhåndsutfylte opplysninger, og du kan dermed se over og endre dersom du må gjøre noen endringer. Om du ikke har noe å endre kan du bare levere den med en gang, og om du ikke leverer den beregnes skatteoppgjøret ut ifra de forhåndsutfylte opplysningene.

Skattemelding for næringsdrivende må leveres uansett, og fristen for denne er 31. mai. Det er svært viktig at denne leveres innen fristen, og med riktige opplysninger. Dersom du ikke rekker fristen, kan du søke om utsettelse. Oppdager du feil kan du endre og levere på nytt.

Sammendrag skattemeldingen

Skattemeldingen skal leveres en gang i året, og for noen gir den gode nyheter, mens for andre er det ikke alltid like gode nyheter. Det er du som skattebetaler som har hovedansvaret for å betale riktig skatt. Man kan justere skattekortet når som helst, så dersom noe i livet ditt endrer seg kan du tilpasse skattekortet ditt. Hvis du for eksempel får en ny jobb med høyere lønn må du justere skattekortet slik at du betaler mer i skatt.

Du får beskjed når skatteoppgjøret ditt er klart, og dersom du må betale restskatt vil du motta en faktura på dette i god tid før forfallsfristen. Skatteoppgjøret for næringsdrivende kommer senere enn for privatpersoner.

Chatta