Avtale

Betingelser for formidlingstjeneste – lån

Når du sender inn en lånesøknad for eksempel, via internett, telefon eller på annen måte gjør du dette til Centum Finans AS (985 220 239). Centum Finans og Zmarta (heretter «Zmarta/Centum» eller «vi») er varemerkene som tilhører Centum Finans AS.

Ettersom du benytter våre lån- og forsikringsformidlingstjenester aksepterer du og din eventuelle medsøker disse brukervilkårene (nedenfor benevnt «Vilkår»). Når vi bruker «du/deg/din» nedenfor, omfatter dette også eventuell medsøker. Formidlingstjenesten og din godkjennelse av vilkårene innebærer at du gir Zmarta/Centum oppdraget å etterspørre lånetilbud og/eller forsikring hos våre samarbeidspartnere på dine vegne ved søknadstilfellet. Du godkjenner også at Zmarta/Centum videresender oppgitte opplysninger til tilknyttede lån- og forsikringsgivere.

Samtykke til kredittsjekk

  • Du gir samtykke til at Zmarta/Centum og våre bankpartnere om mulig kan sende elektronisk gjenpartsbrev per SMS og e-post.
  • Du aksepterer at søknaden og kredittinformasjon kan sendes via Internett til den oppgitte adressen.
  • Du forstår at kredittopplysninger hentes inn av Zmarta/Centum og av våre samarbeidspartnere.
  • Du er også klar over at Zmarta/Centum ikke tar noen kredittbeslutninger og kun formidler opplysningene til forretningspartnere, slik at potensielle långivere kan vurdere din lånesøknad.
  • Du gir fullmakt til Zmarta/Centum å samle inn kredittgodkjenning og ytterligere informasjon fra banker og långivere.

Begrensning av Zmarta/Centums ansvar
Zmarta/Centum er ikke ansvarlig for skader som skyldes norsk eller utenlandsk lovgivning, norsk eller utenlandsk myndighet, krig, streik, blokader, boikott, lockout eller andre lignende omstendigheter. De forbehold med hensyn til streik, boikott og lockout gjelder også dersom Zmarta/Centum selv blir utsatt for lignende. Skader som oppstår i andre tilfeller skal ikke erstattes av Zmarta/Centum. Zmarta/Centum er ikke ansvarlig i noen omstendigheter for følgeskader.

Før du søker er det viktig at du tenker gjennom dine inntekter og utgifter, slik at du kan se hva du har råd til. En enkel måte å gjøre dette på er å bruke Forbrukerrådets husstands-budsjett og vår forbrukslånkalkulator. Du trenger ikke vise oss din beregning. Dette er din avgjørelse.

Disclaimer
Som finansagent for banker og andre långivere skal vi forberede og fremme søknad om innskuddsavtaler, låneavtaler, kausjonsavtaler og/eller kortprodukter til en eller flere av de kredittinstitusjoner vi samarbeider med. Søknaden skal inneholde fullstendig og korrekt informasjon om alle relevante forhold for vedkommende produkt. Banken foretar deretter en selvstendig vurdering av søknaden der informasjon fra kunden og agenten og andre kilder legges til grunn.

Vi gjør oppmerksom på at vi, som finansagent, mottar provisjon fra de kredittinstitusjoner vi samarbeider med på bakgrunn av inngåtte avtaler om lån m.m. formidlet gjennom oss. Vi har ikke anledning til å motta godtgjørelse fra andre enn vedkommende långivere, jfr. Finansavtalelovens § 88. Vi er lovpålagt å se til at bankens og andre långivere plikter overfor kunden er oppfylt innenfor det oppdrag vi har fått fra vedkommende kredittinstitusjon. Dersom långiveren eller vi misligholder forpliktelsene i relasjon til konkrete produkter kan kunden gjøre eventuelle misligholdssanksjoner gjeldende direkte mot vedkommende långivere.

Dersom vårt eventuelle mislighold gjelder andre forhold, for eksempel investeringsråd gitt av oss, kan klager bare rettes mot banken hvis vi er tilknyttet agent for vedkommende bank etter verdipapirhandellovens § 10–16. For tiden formidler vi ikke konsesjonspliktige investeringstjenester/produkter.

Behandling av personopplysninger
Zmarta/Centum verner om, respekterer og beskytter både personopplysningene dine og din personlige integritet.

For at du skal kunne benytte formidlingstjenestene våre, må vi behandle personopplysningene dine. Zmarta/Centum behandler dine personopplysninger i henhold til gjeldende personvern- og datavernlovgivning, dvs. EUs personvernforordning (GDPR) samt nasjonale lover, forordninger og forskrifter.

For en fullstendig beskrivelse av hvordan vi behandler personopplysningene dine, henviser vi til våre Retningslinjer for personvern.

Ved å benytte formidlingstjenestene, f.eks. ved å besøke nettsiden vår eller søke om lån eller forsikring, bekrefter du at du har forstått innholdet i Zmarta/Centums «Retningslinjer for personvern».

Vi lagrer også informasjon om hvordan du bruker tjenestene våre, f.eks. hvilken søkekanal du brukte, da du søkte, ved hvilke tidspunkter vi har vært i kontakt med deg og hva kontakten gjaldt. Når en søknad sendes via digitale kanaler, bruker vi cookies og andre digitale verktøy for søkeoptimering, sporing og oppfølging for å kunne gi deg en best mulig og relevant brukeropplevelse. Les mer om dette i våre retningslinjer «Om informasjonskapsler».

Tilknyttede långivere kan komme til å kontakte arbeidsgiveren din og/eller søke i offentlige registre for å verifisere innsendte opplysninger. Også Zmarta/Centum bruker visse offentlige registre for å verifisere innsendte opplysninger. Slike registre kan være Eniro.no og gulesider.no.

Dersom du søker om lån eller forsikring via oss, kommer vi til å gi personopplysningene dine til de långiverne og forsikringsselskapene som er tilknyttet tjenesten vår og som er relevante for søknaden din. Respektive långivere og forsikringsselskap er ansvarlige for den behandlingen av personopplysningene som de foretar i forbindelse med søknaden din. Du oppfordres derfor til å lese all informasjon fra långiverne og/eller forsikringsselskapene om hvordan de behandler personopplysninger nøye. Her finner du informasjon om hvordan samarbeidspartnerne vår vil behandle personopplysningene din.

Dersom vi henviser (lenker) til en nettside som tilhører en tredje part, skal en slik henvisning kun ses som en tjeneste overfor brukeren, og vi frasier oss alt ansvar for en slik tredje parts nettside og en slik tredje parts eventuelle behandling av personopplysninger.

Kontaktopplysninger
Centum Finans AS (985 220 239) c/o Aker Brygge Business Centre Postboks 1433 Vika 0115 Oslo Telefon: 815 03 800 E-post: info@zmarta.no

Gyldighet
Disse bruksvilkårene gjelder f.o.m. 21.05.2018 og inntil videre.

Betingelser for formidlingstjeneste – strøm

Betingelser for formidlingstjeneste – strøm
Når du sender inn en søknad om informasjon eller en strømavtale med en strømleverandør via zmarta.no eller via telefon gjør du dette via Zmarta (Centum Finans AS (985 220 239) til Elskling AB (556722-5452) (heretter «Elskling»). Elskling og Centum Finans AS er to selskap innen samme konsern, Zmarta Group, som tilbyr Zmartas kunder en formidlingstjenste for strøm. Zmarta er et varemerke som tilhører Centum Finans AS (heretter «Zmarta » eller «vi»).

Ettersom du benytter våre formidlingstjenester aksepterer du disse brukervilkårene (heretter «Vilkår»). Om du ikke godkjenner vilkårene, skal bruken av tjenesten avsluttes. Formidlingstjenesten og din godkjennelse av vilkårene innebærer at du gir Elskling oppdraget å etterspørre strømavtaler på dine vegne ved søknadstilfellet. Du godkjenner at Zmarta videresender de opplysninger du har avgitt til Elskling, som igjen videresender disse opplysningene til tilknyttede strømleverandør

Priser og annen informasjon
Prisspesifikasjoner og annen informasjon på nettstedet gjøres tilgjengelig av strømleverandører og andre relevante kilder. Zmarta via Elskling har velutviklede rutiner for å kvalitetssikre informasjonen og har som målsetning at all informasjon på nettstedet skal være korrekt, fullstendig og oppdatert og gjør alle rimelige bestrebelser for at dette skal være tilfellet.

Zmarta og Elskling kan likevel ikke garantere at informasjonen som presenteres på nettstedet er fullstendig pålitelig, ettersom slik informasjon innhentes fra tredjepart.

Beskyttet innhold
Alt materiale på nettstedet tilhører Zmarta og Elskling, deres underleverandører og/eller lisensgivere, eller angitte strømleverandører. Alt materiale på nettstedet er beskyttet av opphavsrett og annen lovgivning. Det er ikke tillatt å kopiere, modifisere, distribuere eller publisere innhold fra Zmarta/Elskling uten skriftlig samtykke fra Zmarta/Elskling. Brukeren har likevel rett til å kopiere materiale fra nettstedet til eget ikke-kommersiell bruk.

Begrensning av Zmarta og Elsklings ansvar – Strøm
Zmarta og Elskling representerer ikke på noen måte strømselskapene eller noen annen part mot deg eller vice verca. Elskling presenterer kun de strømleverandører som passer deg best ut fra den informasjonen du har avgitt, og på din forespørsel. I de tilfeller du ber om å tegne avtale med en strømleverandør videreformidler Elskling denne forespørselen til den strømleverandøren du som forbruker har valgt.

Alle handlinger du foretar basert på informasjon som tilbys via nettstedet, skjer på brukerens eget ansvar. Zmarta og Elskling er ikke ansvarlig for noen form for skade eller tap på grunn av brukerens befatning med noen av de strømselskaper som er oppført hos Elskling. Zmarta og Elskling svarer heller ikke for skader grunnet at brukeren har benyttet informasjon finnes på nettstedet eller av at informasjon ikke har vært tilgjengelig.

Zmarta ansvarer ikke for skader som skyldes norsk eller utenlandsk lovgivning, norsk eller utenlandsk myndighet, krig, streik, blokader, boikott, lockout eller andre lignende omstendigheter. De forbehold med hensyn til streik, boikott og lockout gjelder også dersom Zmarta selv blir utsatt for lignende. Zmarta er ikke ansvarlig i noen omstendigheter for følgeskader.

Behandling av personopplysninger
Zmarta og Elskling verner om, respekterer og beskytter både personopplysningene dine og din personlige integritet.

For at du skal kunne benytte formidlingstjenestene våre, må vi behandle personopplysningene dine. Zmarta og Elskling behandler dine personopplysninger i henhold til gjeldende personvern- og datavernlovgivning, dvs. EUs personvernforordning (GDPR) samt nasjonale lover, forordninger og forskrifter.

For en fullstendig beskrivelse av hvordan Zmarta behandler personopplysningene dine, henviser vi til våre «Retningslinjer for personvern».

For en fullstendig beskrivelse av hvordan Elskling behandler brukerens personopplysninger henviser vi til Elsklings «Retningslinjer for personvern».

Ved å benytte formidlingstjenesten, f.eks. ved å besøke nettsiden vår, bestiller informasjon eller strømavtale, bekrefter du at du har forstått innholdet i Zmarta og Elsklings Retningslinjer for personvern.

Zmarta och Elskling behandler og lagrer personopplysninger, slik som ditt navn, adresse, mobiltelefonnummer, e-postadresse og Målepunkt-ID.

Zmarta lagrer også informasjon om hvordan du bruker tjenestene våre, f.eks. hvilken søkekanal du benyttet da du søkte, ved hvilke tidspunkter vi har vært i kontakt med deg og hva kontakten gjaldt. Når en søknad sendes via digitale kanaler, bruker vi informasjonskapsler og andre digitale verktøy for søkeoptimering, sporing og oppfølging for å kunne gi deg en best mulig og relevant brukeropplevelse. Les mer om dette i våre retningslinjer «Om informasjonskapsler».

For å kunne oppfylle din bestilling ved det tilfellet du bestiller informasjon eller strømavtale fra en strømleverandør, kommer Elskling til å formidle personopplysningene dine til den valgte strømleverandøren, direkte eller via underleverandør. Strømleverandøren er behandlingsansvarlig for den behandlingen av personopplysninger som strømleverandøren utfører. Brukeren oppfordres således til å sette seg grundig inn i strømleverandørens behandling av personopplysninger. Dersom vi henviser (lenker) til en nettside som tilhører en tredje part, skal en slik henvisning kun ses som en tjeneste overfor brukeren, og vi frasier oss alt ansvar for en slik tredje parts nettside og en slik tredje parts eventuelle behandling av personopplysninger.

Kontaktopplysninger
Zmarta Centum Finans AS (985 220 239) c/o Aker Brygge Business Centre Postboks 1433 Vika 0115 Oslo Telefon: 23 96 70 10 E-post: strom@zmarta.no

Gyldighet 29.10.2018
Disse bruksvilkårene gjelder f.o.m. 29.10.2018 og inntil videre.

Om fordelsavtale

I forbindelse med din søknad om lån, forsikring eller en annen av de tjenestene vi tilbyr, har du valgt å inngå en Fordelsavtale. Fordelsavtalen er inngått mellom deg og Centum Finans AS (985220239), heretter Zmarta.

Zmarta er et varemerke innen Centum Finans virksomhetsområde.

Innhold
Inngåelse og tegning av denne fordelsavtalen er frivillig. Du trenger altså ikke inngå fordelsavtalen for å kunne søke om lån, forsikring eller benytte de andre tjenestene våre.

Fordelsavtalen er en abonnementstjeneste som løpende hjelper deg med privatøkonomien din ved å tilby deg personlig service på et høyere nivå samt informasjon og markedsføring som er tilpasset deg. Tjenesten innebærer at Zmarta, basert på informasjon om hvilke tjenester du tidligere har benyttet deg av fra Zmarta (f.eks. tidligere søkt om lån og forsikringer) samt informasjon som du selv angir i søknaden din, og/eller på din personlige side under Min side (f.eks. sivilstand, familiesituasjon, boform, bil og personlige interesser), presenterer og tilbyr informasjon og produkter som vi tror er relevante og interessante akkurat for deg. Tjenesten innebærer at Zmarta, gjennom såkalt profilering, sammenligner dine forutsetninger med tidligere engasjement hos oss samt med statistisk informasjon (på aggregert nivå) om hva andre i en lignende situasjon som deg (f.eks. lignende livsfase, økonomi, boform og boområde m.m.) har vist interesse for. På denne måten vil tjenesten kun tilby deg relevante tilbud, og du slipper å motta informasjon og tilbud som ikke interesserer deg. Mer informasjon om hvordan profileringen foregår, finner du i våre Retningslinjer for fordelsavtale.

De løsningene og produktene som du vil motta informasjon og tilbud om innenfor rammen av fordelsavtalen, er tjenester som tilbys av selskap innen Zmarta Group. Per i dag gjelder dette f.eks. privat-, bil-, bolig- og bedriftslån, forsikring, kredittkort, sparing eller lignende.

Fordelsavtalen reguleres av disse vilkårene og er en avtale mellom deg og Zmarta.

Fordelsavtalen er gratis, og du kan når som helst avbryte abonnementet ved å kontakte oss (se kontaktopplysninger under).

Innholdet i fordelsavtalen varierer fra tid til annen. Nedenfor kan du se eksempel på den typen tilbud du vil kunne få via fordelsavtalen:

  • Nyhetsbrev med råd og tips om privatøkonomi
  • En skreddersydd tjeneste som innebærer at vi sender deg relevante tilbud som passer deg og din økonomi. Det kan også innebære at vi på din oppfordring overvåker dine nåværende vilkår (f.eks. lån- eller strømavtale) kontakter deg dersom vi ser at du har mulighet til å få bedre vilkår gjennom våre tjenester, f.eks. bedre lånevilkår eller strømpris.
  • Tilgang til en persontilpasset versjon av Min side (en brukerkonto) etter avsluttet søknad om f.eks. låne- eller forsikringsformidling. På denne siden gir vi deg personlige tilbud, og du har mulighet til å kommunisere med oss om dine behov og ønsker.

Informasjon og fordeler som følge av fordelsavtalen kan komme via telefon, brev, e-post, sms eller på Min side.For at du skal få så rask og relevant service som mulig, og for at vi skal kunne kontakte deg når vi finner noe som passer deg og dine behov, kommer vi i først og fremst til å kontakte deg via e-post, sms eller på Min side. Dersom du ikke ønsker å motta informasjon via e-post og sms, kan du melde fra til oss om dette ved å kontakte oss ved hjelp av kontaktinformasjonen nedenfor. Da kan du fortsatt bruke tjenesten, men husk at du da selv må gå inn på Mine sider med jevne mellomrom for å finne aktuell informasjon og tilbud som vi tror er aktuelle for deg.

Fordelsavtalen gjelder inntil videre og kan når som sies opp av begge parter. Dersom du vil si opp avtalen, kan du sende en e-post til info@zmarta.no eller ringe 815 03800.

Behandling av personopplysninger
Zmarta/Centum verner om, respekterer og beskytter personopplysningene dine og din personlige integritet.

For at vi skal kunne tilby deg fordelsavtalen, må vi behandle personopplysningene dine. Zmarta behandler personopplysningene i henhold til gjeldende person- og datavernlover, dvs. EUs personvernforordning (GDPR) samt nasjonale lover, forordninger og forskrifter.

Som nevnt over innebærer fordelsavtalen bl.a. at Zmarta hjelper deg med å oppnå de beste vilkårene og tilbudene innen de produktene som Zmarta Group tilbyr (dvs. sammenligning av finanstjenester, forsikring og strøm). Dette innebærer at vi kommer til å behandle personopplysningene dine på en måte som muliggjør en slik persontilpasset tjeneste (bl.a. gjennom såkalt profilering).

For en fullstendig beskrivelse av hvordan vi behandler personopplysningene dine, henviser vi til våre Retningslinjer for personvern.

Ved å akseptere vilkårene våre for fordelsavtalen, bekrefter du at du har lest og forstått innholdet i Zmarta/Centum retningslinjer for personvern.

For å kunne tilby deg interessante tilbud som er tilpasset økonomien din, vil personopplysningene dine bli delt med relevante selskaper innen Zmarta Group.

Informasjonskapsler
Vi lagrer informasjon om hvordan du bruker tjenestene våre, f.eks. hvilken søkekanal du brukte da du søkte, ved hvilke tidspunkter vi har vært i kontakt med deg og hva kontakten gjaldt. Når en søknad sendes via digitale kanaler, bruker vi cookies og andre digitale verktøy for søkeoptimering, sporing og oppfølging for å kunne gi deg en best mulig og relevant brukeropplevelse. Les mer om dette i våre retningslinjer «Om informasjonskapsler».

Endrede vilkår
Zmarta/Centum Finans forbeholder seg retten til å endre fordelsavtalen når som helst ved å oppdatere denne siden. Ved vesentlige endringer vil vi også informere deg om de nye vilkårene ved å sende deg en e-post.

Kontaktopplysninger
Centum Finans AS c/o Aker Brygge Business Centre Postboks 1433 Vika 0115 Oslo Telefon: 815 03800 E-post: info@zmarta.no

Gyldighet
Disse vilkårene for fordelsavtalen gjelder f.o.m. 21.05.2018 og inntil videre.

Chat med oss! Chat