Forfallsdato

Forfallsdato er den datoen som en faktura eller regning skal senest være betalt, for at ikke kreditoren skal legge på en purringsavgift når påminnelsen blir sent. Dersom lånet ikke er betalt kan det også føre til at kreditor tar det videre til inkasso eller namsmannen. Til og med forsinkelsesrenter kan legges til på fakturaen. Forfallsdato settes av kreditor, men det finnes ingen lov som sier hvor raskt lånet må betales. Vanligvis pleier det å være 30 dager. Når det er mellom en privatperson og en bedrift kan aldri forfallsdato være før en vare leveres.

Dato for forfallsdato

Hvordan settes en forfallsdato? Det er opp til bedriften selv. Vanligvis er det snakk om 30 dager, og bedriften må sende regningen (eller på en annen måte informere personen om regningen digitalt) så tidlig som mulig, slik at privatpersonen har mulighet til å betale i tide. Datoen kan også flyttes frem i tid dersom bedriften går med på det. Vanligvis kan det derimot komme en ekstra avgift i form av renter dersom datoen flyttes frem i tid.

Når det kommer til å betale en faktura, regning eller et lån så må pengene være kommet inn senest den datoen som står, altså forfallsdato. Det kan dog være bedrifter som aksepterer at pengene kommer inn noen dager senere, men dette er det opp til bedriften om de aksepterer eller ikke. Som privatperson har man derfor ansvaret for å finne en betalingsmetode som gjør at pengene er overført og kommet frem senest til forfallsdato. Det mest sikre er å betale senest dagen innen forfallsdato.

Dersom betalingen ikke har kommet inn etter forfallsdato

Dersom forfallsdato faller i helgen er det akseptert at betalingen er inne neste virkedag. Om man oppdager at man ikke har betalt i tide så kan man betale regningen så fort som mulig. Det er alltid bedre å betale selv om det er for sent, enn å ikke betale i det hele tatt. En fraværende betaling kommer alltid til å tas videre til neste steg, i form av en påminnelse som skal betale. Betales ikke den så går den videre til inkasso eller namsmannen.

Dersom du har en jobb hvor lønnen betales ut i begynnelsen av måneden i stedet for slutten av måneden kan du kontakte bedriften for å høre om forfallsdato kan flyttes fram permanent slik at du kan betale når du har fått lønn. Det er dog en fordel og ikke en forpliktelse fra bedriftens side. Men å se til at en regning betales innen forfallsdato har løpt ut er av begge parters interesse dersom en fraværende regning kan koste tid i form av administrativt arbeid.

Chatta