Kreditor

Kreditor er en person eller bedrift som har krav på en ytelse. De har penger, varer eller tjenester til gode hos den som skylder dette, som kalles debitor. Dette kan være mellom en bank/långiver og en privatperson. Det finnes en rekke banker og långivere å velge mellom i Norge.

Innen en avtale inngås mellom kreditor og debitor vil det bli innhentet opplysninger om debitor. Dette gjøres gjennom en kredittsjekk, som långiveren bruker til å gjøre en vurdering av debitor sin betalingsevne. Er debitor sin betalingsevne god nok inngås en avtale. Det kan også hende at det kreves at noen stiller som kausjonist for at det skal kunne inngås noen avtale.

Kreditor kan stille krav om en kausjonist

Ettersom kreditor har rett på å få tilbakebetalt det de har utlånt kan de forsikre seg om dette gjennom avtalen. Det er ikke uvanlig at når en person vil ta opp et boliglån må en annen stille som kausjonist. Dette er den personen som må ta på seg ansvaret dersom låntaker ikke klarer å betjene gjelden sin. Det her er i hovedsak en plan b, ettersom målet et er at låntaker alltid skal kunne betale for seg. For kreditor derimot er det viktigste at lånet betales tilbake, uansett hvem det er fra.

Om man stiller som kausjonist må man være klar over hvilken risiko dette innebærer, da det er en juridisk bindende avtale. Kreditor kan altså komme til å måtte kreve inn gjelden fra kausjonisten dersom låntaker ikke klarer å betjene lånet. Det finnes dog ulike former for kausjon, som påvirker når kreditor kan stille krav til kausjonisten om å betale.

Chatta