Inkasso

Inkasso er innkreving av penger for ubetalte regninger, til opprinnelig fordringshaver. Det er derfor viktig at man betaler fakturaer i tide, for gjør man ikke det kan det få alvorlige konsekvenser. Det er med andre ord lurt å planlegge allerede før man handler, og være sikker på at man har råd til å betale.

Inkassoprosessen

En inkassoprosess kan deles opp i to faser – utenrettslig inkasso og rettslig inkasso. Den første fasen handler om å løse saken uten rettslige tiltak. Før det kan startes en inkasso må det sendes ut et inkassovarsel, og dette kan sendes ut tidligst 14 dager etter forfallsdato. Betalingsfristen på dette inkassovarselet er 14 dager, og dette er også fristen man har på å eventuelt klage dersom noe ikke stemmer eller man er uenig. Gjør man ingen av delene vil saken bli sendt til inkasso, og man får deretter en betalingsoppfordring med en 14 dagers frist på å betale eller eventuelt klage.

Fase to handler om at det blir gjort rettslige tiltak siden saken ikke ble løst i fase en. Man mottar et varsel på forhånd om at det blir startet en rettslig prosess, og man har igjen en betalingsfrist på 14 dager. I fase to kan inkassobyrået velge å ta saken videre til forliksrådet eller sende utleggsbegjæring til namsmannen om mulig. Dersom kreditor har tatt pant i noe debitor eier som for eksempel en bolig, og det ikke er inngått noen annen betalingsavtale, kan det sendes begjæring om tvangssalg/tvangsdekning.

Chatta