Faktura

En faktura er et dokument som inneholder et krav om betaling, fra en part til en annen. Fakturaen kan være i elektronisk format eller i papirformat, og den inneholder et betalingskrav. Den kan sendes ut fra en bedrift til en annen, eller mellom en bedrift og en privatperson. Den parten som skal ha betalt kalles kreditor, og den som skylder noen penger og skal betale fakturaen kalles da debitor. Når man sendere ut en faktura skal den alltid nummereres i kronologisk rekkefølge, ettersom fakturaene ligger til grunn for bedriftens regnskap og bokføring. En revisor vil reagere dersom fakturaene ikke er i kronologisk rekkefølge, og det mangler noen.

Når skal en faktura betales?

Med mindre betalingsfristen er avtalt på forhånd, kan man bestemme betalingsfristen selv. Det er viktig at den ikke er for kort, og ikke for lang. Kunden skal ha tid på seg til å betale, og det bør ikke gå så lang tid at man får problemer med likviditeten. En betalingsfrist på to til tre uker, eller 30 dager, er ikke uvanlig. Hvis fakturaen ikke blir betalt, er det viktig å huske på at man ikke kan kreve inn forsinkelsesrenter før 14 dager etter forfallsdato. Dersom man velger å ta det videre til inkasso må det sendes et inkassovarsel først, med en 14 dagers betalingsfrist.

Hva skal fakturaen inneholde?

For at en faktura skal være gyldig stilles det krav til hva den må inneholde. En faktura skal alltid ha et fakturanummer, og dette kan man ikke kunne endre på. Derfor skal man bruke enten et fakturaprogram, eller fakturablanketter med påtrykt fakturanummer. Fakturaen må ha en dato for utstedelse, selgers navn og organisasjonsnummer, og kjøpers navn og adresse eller organisasjonsnummer. Den må også ha med en beskrivelse av varen eller tjenesten, tidspunkt og sted for levering, totalsum og forfallsdato.

I tillegg må bokstavene MVA stå etter organisasjonsnummeret dersom man er registrert i Merverdiavgiftsregisteret, og merverdiavgiften må være spesifisert i norske kroner. Aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper (AS og ASA), må ha med ordet Foretaksregisteret på fakturaen.

Chatta