Pantedokument

For de som skal kjøpe en bolig er det viktig å vite hva et pantedokument er. Et pantedokument viser at en eiendel er stilt som sikkerhet, og for et boliglån er dette selve boligen. Dette dokumentet må tinglyses. Hos Kartverket finner du et pantedokument for fast eiendom, og et pantedokument for borettslagsandeler. For privatpersoner må det ferdige utfylte skjemaet sendes i posten til Kartverket. Profesjonelle aktører kan gjøre det elektronisk. Dersom man ikke klarer å betjene lånet sitt, kan panthaver (kreditor) kreve at boligen selges. Pantedokumentet fungerer derfor som en sikkerhet for långiver. Ved et slikt salg er det innehaveren av pantedokumentet som får pengene sine først. Denne type dokument inkluderer et visst beløp innenfor verdien av det pantsatte objektet. Dokumentet kan ikke overføres mellom forskjellige eiendommer, det er knyttet til en bestemt eiendom.

Kostnader for pantedokument

Når man tinglyser et dokument, må man betale et tinglysingsgebyr for hvert dokument man sender til tinglysing. For tinglysing i fast eiendom koster det 580 kroner for papirbasert innsending, og 540 kroner for elektronisk innsending. Når det gjelder tinglysing i borettslagsandeler er gebyret for papirbasert innsending 480 kroner, og for elektronisk innsending er det 440 kroner. Det er den som sender inn dokumentet som mottar fakturaen på tinglysingsgebyret.

Dersom man skal pantsette en allerede tinglyst leieavtale, eller annen rettighet som har en økonomisk verdi, må man huske å påføre rettighetens dokumentnummer og tinglysingsdato.
Hvis man skal overføre panteretten til noen andre, gjøres dette med en transporterklæring, som sendes til Kartverket via post. Denne må inneholde informasjon om hvilken eiendom dokumentet er tinglyst i, pantedokumentets dokumentnummer, og tinglysingsdato.

Chatta