Kartverket

Kartverket, hvorav det fulle navnet er Statens kartverk, er et statlig forvaltningsorgan som leverer geografisk informasjon og tjenester til private og offentlige brukere. Dette kan være kart, stedsnavn, eiendomsgrenser eller tinglyste rettigheter knyttet til et sted. Det er altså Kartverket du skal henvende deg til for informasjon når du skal pantsette en eiendom, tinglyse rettigheter og mer. De har kontorer over store deler av landet, og arrangerer også kurs og andre arrangementer.

Kartverket er delt inn i fire deler: eiendom, geodesi, land og sjø. Landdivisjonen er ansvarlige for kartdata og geografisk informasjon, og Sjødivisjonen har ansvar for sjøkart. Geodivisjonen tar seg av oppmåling, kartlegging og mer, og Eiendomsdivisjonen er den nasjonale tinglysingsstyresmakten og sentrale matrikkelstyresmakten.

Eiendom

Når det gjelder overføring av eiendom, tinglysing av pant og rettigheter, arv, eiendomsgrenser og mer er det altså Eiendomsdivisjonen man henvender seg til. På Eiendom inne på Kartverket sine nettside finner man både informasjon og dokumenter til utfylling. Her finner man skjøte for å overføre en fast eiendom til en ny eier, festekontrakter, pantedokument og mer.

Chatta