Lån med sikkerhet

Et lån med sikkerhet innebærer at man må stille noe som sikkerhet til långiver. Man kan også kalle dette for et pantelån. Et typisk lån med sikkerhet er boliglån, hvor banken tar pant i boligen. Dersom man ikke klarer å betjene lånet kan derfor banken selge boligen din, slik at de får tilbake pengene sine. Dette er det motsatte av et lån uten sikkerhet. På grunn av at banken tar mindre risiko ved et lån med sikkerhet, får man som låntaker som regel bedre vilkår og rente. I tillegg til boliglån kan andre typer lån med sikkerhet være for eksempel billån og båtlån.

Kredittsjekk

Når du søker om et lån vil banken/långiver foreta en kredittsjekk, slik at de kan gjøre en vurdering av betalingsevnen din. Det blir foretatt en kredittsjekk uansett om man søker om et lån med eller uten sikkerhet. Før man søker om lån kan det lønne seg å kredittsjekke seg selv slik at en vet mer om sin økonomiske situasjon, og om man har noen betalingsanmerkninger. Ved å kredittsjekke seg selv kan man finne ut mer om når det lønner seg å søke om lån, og når det lønner seg å vente.

Chatta