Betalingsanmerkning

En betalingsanmerkning er en registrering hos kredittopplysningsbyrået, om at du har en forfalt faktura som ikke er betalt. Denne formen for registrering er til for å beskytte både privatpersoner og bedrifter fra alvorlige, økonomiske problemer.

Hva er en betalingsanmerkning?

En betalingsanmerkning er en registering hos kredittopplysningsbyråer, som gjøres når en person eller bedrift ikke har betalt fakturaene sine eller gjelden sin, på tross av at det er gjort initiativ for å kreve inn pengene. Det er inkassobyråer, namsnemm, forliksråd, Statens Kartverk, Løsøreregisteret eller Statens innkrevingssentral som melder dette inn til kredittopplysningsbyråene, som deretter registrer anmerkningen.

En betalingsanmerkning vil ha konsekvenser når man skal søke om lån og kreditt, og det kan også være vanskelig å tegne nye abonnement og annet. Dette kan oppleves som ubehagelig for den personen som er rammet. Her er det viktig å skille mellom personer som har blitt rammet av midlertidige økonomiske vanskeligheter, og personer som ikke har kontroll på økonomien sin. Personer som har en midlertidige, økonomiske problemer beskyttes fra at situasjonen forverres med mer gjeld. Bedrifter beskyttes fra personer som gjentatte ganger ikke klarer å betale for seg.

Hos kredittopplysningsbyråene er det blant annet registrert opplysninger angående personens inntekt, livssituasjon og eventuelle betalingsanmerkninger. Disse opplysningene henter de fra offentlige etater, banker og lignende, og de bør dermed være korrekt. Om en oppdager at opplysninger om en er feil kan en melde fra om dette.

Hvem

Det er inkassobyråer, namsnemm, forliksråd, Statens Kartverk, Løsøreregisteret eller Statens innkrevingssentral som melder dette inn til kredittopplysningsbyråene, som deretter registrer anmerkningen. Når man risikerer å få en betalingsanmerkning, handler det om at man har ubetalte fakturaer/gjeld, som har gått helt til inkasso. Dersom man vil sjekke om man har en betalingsanmerkning kan man henvende seg til kredittopplysningsbyråer som Bisnode, Experian og Creditsafe. Det er også de banken og andre henvender seg til når de skal hente ut kredittopplysninger om deg.

Kredittopplysningsbyråer må søke om konsesjon fra Datatilsynet. Hos kredittopplysningsbyråene er alle med skattbar inntekt registrert. Det finnes flere kredittopplysningsbyråer, og hos Datatilsynet finner man en liste over de som kredittvurderer privatpersoner, og en over de som kredittvurderer enkeltpersonforetak og virksomheter. Det skal være en saklig grunn til at du blir kredittsjekket, og dersom du blir det skal du motta et gjenpartsbrev, som forteller deg at du har blitt kredittsjekket. Dette skal blant annet inneholde informasjon om hvem som har bedt om opplysningene, og kontaktinformasjonen deres. I tillegg skal det fortelle hvilke opplysninger som er hentet ut, og kildene for opplysningene.

Hvilke konsekvenser får en betalingsanmerkning?

Mange forstår kanskje ikke hvilke konsekvenser en betalingsanmerkning kan ha. Betalingsanmerkningen vil påvirke kredittscoren din, og gjøre det vanskelig å søke om lån, leie leilighet, handle på kreditt, starte abonnement og mer. Den kan også ha en negativ konsekvens når man søker jobb, da noen type jobber gjør at enkelte arbeidsgivere utfører en kredittsjekk.

Hvordan slette en betalingsanmerkning?

Så fort du har betalt gjelden slettes anmerkningen umiddelbart. Ved uoppgjort gjeld slettes anmerkningen etter 4 år. Det kan ta inntil seks virkedager fra den er betalt til saken er slettet. For at det skal registres en ny betalingsanmerkning må det tas ut nye, rettslige skritt mot deg.

Hvordan kan man unngå betalingsanmerkninger?

Hovedregelen for å unngå å få betalingsanmerkninger er å betale fakturaer/regninger i tide. Noen perioder kan det være mer vanskelig å betale fakturaene/regningene sine, på grunn av uforutsette utgifter som for eksempel at bilen må på verksted eller lignende. Da er det dessverre lett å utsette innbetalingen av en annen faktura.

I slike tilfeller kan det være en god ide å ta kontakt med bedriften eller organisasjonen som har sendt fakturaen, og forklare situasjonen din. Du kan spørre om å få forlenget forfallsdatoen på fakturaen, eller eventuelt utarbeide en avbetalingsplan for å forsikre deg om at det ikke havner hos inkassobyråer med ytterligere gebyr. De fleste bedrifter er villige til å samarbeide for å komme fram til en løsning som gjør at du får nedbetalt det du skylder.

Får du et varsel om inkasso eller varsel om inkassokrav du mener er feil, er det viktig at du klager med en gang, og du må være tydelig på hvorfor du ikke skylder pengene. Du bør sende inn klage skriftlig, og denne må være datostemplet.

Hvordan kan jeg sjekke om jeg har betalingsanmerkninger?

Du kan sjekke om du har en betalingsanmerkning ved å sjekke hvilke opplysninger som er registrert på deg hos kredittopplysningsbyråene. Disse opplysningene vil inkludere eventuelle betalingsanmerkninger. Om det står en betalingsanmerkning registrert som du allerede har betalt må du ta kontakt med inkassobyrået eller namsmannen som har hatt saken din.

Unngå betalingsanmerkninger

For å unngå å få en betalingsanmerkning må man betale fakturaene/regningene sine i tide. Å ha en betalingsanmerkning kan gjøre ting mer vanskelig, det kan for eksempel bli vanskelig å tegne en leiekontrakt, eller andre typer avtaler som for eksempel et telefonabonnement. Dersom man havner i en vanskelig, økonomisk situasjon, og risikerer å få en betalingsanmerkning, kan det lønne seg å ta kontakt med bedriften eller inkassoselskapet. Dette for å spørre om en betalingsutsettelse eller avbetalingsplan.

Man bør ta vare på alle avtaler og kontrakter man har tegnet. Dette er viktig dersom man for eksempel mottar en faktura som man anser som feil. Fakturaer som er feil må man klage på, og det å ha tatt vare på kontrakter og avtaler kan styrke ens klage.

Chatta