Inkassokrav

Et inkassokrav får man dersom man ikke har betalt en regning i tide, og det er tatt videre til inkasso. Å la en ubetalt regning gå til inkasso er en dårlig økonomisk affære ettersom det vil bli lagt på ytterligere avgifter. Om man ikke betaler kan det ende med at det tas rettslige instanser. Eksempler på inkassoselskaper er blant annet Lindorff og Kredinor, men det finnes også mange fler.

Det er viktig å huske at en purring er ikke det samme som et varsel om inkasso og inkassokrav, og en bedrift er ikke forpliktet til å sende en purring først.

Forskjell på inkassovarsel og purring

Som kunde er det alltid best om man henvender seg direkte til bedriften dersom man ser at man ikke kan betale regningen, og spørre om det finnes noen muligheter. Man kan for eksempel spørre om det er mulig å skyve på forfallsdatoen.

En purring er som nevnt ikke noe bedriften er pålagt å sende før de sender et inkassovarsel. Dersom en bedrift skal sende en purring etter forfallsdato, kan de gjøre det allerede dagen etter dersom de ønsker det. Om de skal kreve gebyr på purringen må det ha gått minst 14 dager siden forfall, purringen må sendes skriftlig og betalingsfristen må være på 14 dager. I tillegg skal det fremkomme tydelig hva det handler om, og beløpet må også være tydelig.

Før det kan tas til inkasso må det alltid sendes et inkassovarsel først. Dette kan sendes allerede dagen etter forfallsdato, men et gebyr kan ikke kreves før 14 dager etter forfall. Betalingsfristen/klagefristen på inkassovarselet er 14 dager. Det er viktig at man som kunde setter seg godt inn i hva saken gjelder, og kontrollerer at det stemmer.

Inkasso og konsekvenser

Det beste er alltid å betale en regning i tide fra start, så slipper man purregebyr, inkassovarsel også videre. Dersom man ser fra start at man ikke har råd til å betale er det bedre å unngå å kjøpe i det hele tatt.

Dersom man har vanskeligheter med å kunne betale bør man ta kontakt så fort så mulig, og høre om det finnes noen løsninger. Det kan for eksempel være mulig å søke om en nedbetalingsplan. Det er bedre å ta tak i det med en gang enn å la det gå videre til rettslig inkasso. En ubetalt gjeld kan gi store konsekvenser for ens økonomiske framtid, og man kan for eksempel få betalingsanmerkninger.

Chatta