Bankrente

Bankrenten er kostnaden man betaler for å låne penger, og denne uttrykkes i prosent. Bankene har rentesatser for både utlånsrente og innskuddsrente, hvorav sistnevnte er det banken betaler for dine innskudd. Rentesatsene skal bidra til at banken også tjener penger på sikt. For deg som privatperson kan det også lønne seg å låne penger eller ha en høyrentekonto hos en bank. I denne teksten skal vi ta en nærmere titt på hva man selv kan gjøre for å få best mulig rente ved både lån og innskudd. Vi går også inn på hva den generelle rentesituasjonen har å si for økonomien i et litt større perspektiv, og hva staten kan gjøre for å påvirke rentene.

Hvordan får man en bra bankrente?

Hvor høy rente det er på et lån eller en konto kan variere fra bank til bank. Du får høyere rente ved å plassere pengene på en høyrentekonto enn en vanlig brukskonto. Det er viktig å huske på at en høyrentekonto har et begrenset antall gebyrfrie uttak i året. Ønsker man en høyere avkastning på pengene enn det dagens banker gir, bør man vurdere fond- eller aksjekonto.

Når du skal låne penger vil renten du får være påvirket av din økonomiske situasjon. Banken tar mer betalt dersom de anser det som mer risikabelt å låne ut penger til deg. Et lån med sikkerhet vil ha en lavere rente enn et lån uten sikkerhet. Om du er opptatt av å få et så bra lån som mulig er det viktig å sammenligne lån hos flere ulike banker og långivere. Markedet er større i dag enn for noen år siden, og mange långivere konkurrerer om låntakerne.

Hvilken betydning har bankrentene nasjonalt?

Bankenes rente påvirkes blant annet av styringsrenten, som bestemmes av Norges Bank. En lavere styringsrente gjør at det er billigere å låne penger, og det er billigere å investere i bedrifter. Men en lavere styringsrente gir også dårligere avkastning på sparepenger. En høyere styringsrente gjør det dyrere å låne penger, men gir bedre avkastning på sparepenger. På grunn av koronapandemien valgte Norges Bank i 2020 å redusere styringsrenten, helt ned til null prosent, for å hjelpe den norske økonomien gjennom pandemien.

Chatta