Styringsrente

Styringsrenten er at de viktigste, finansielle virkemidlene innen et lands finansielle politikk. I Norge er det Norges Bank som styrer denne, med formålet om å stabilisere prisveksten og utviklingen i den norske økonomien. Styringsrenten er renten på bankenes innskudd i Norges Bank, opp til en viss kvote. Den påvirker hvilken rente bankene får, som igjen påvirker bankens kunder. Styringsrenten kan også påvirke økonomisk utvikling og inflasjon, og fastsettes åtte ganger i året. Dette gjør at den er tilpasset den økonomiske situasjonen, og kan hjelpe den norske økonomien gjennom oppgangstider og nedgangstider.

Hvordan påvirker styringsrenten meg?

En lavere styringsrente gjør at lånekostnadene synker, altså at det blir billigere å låne penger. Forbrukere får dermed mer penger til overs. En ulempe med en lavere styringsrente er at man får mindre avkastning på sparepengene sine. En høyere styringsrente gir høyere avkastning på sparepenger, men det blir dyrere å låne penger. En høyere styringsrente fører til lavere etterspørsel, som igjen vil ha en negativ påvirkning på arbeidsmarkedet.

Chatta