Annuitet

Ved tilbakebetaling av lån avhenger nedbetalingsplanen av hvilken type lån du har; serielån eller annuitetslån. Beløpet du betaler tilbake består av tre deler: avdrag, renter og avgifter. Det er ikke uvanlig at du også må betale et etableringsgebyr når lånet opprettes. Dette gebyret betaler du kun én gang, og det vil ikke påvirke hvor mye du skal betale senere hver måned. Ved et serielån tilbakebetaler man lånet med like store avdrag hver termin, og rentebetalingen og terminbeløpet vil bli mindre etter hvert som gjelden reduseres. Dersom du heller velger et annuitetslån, betaler du like store terminbeløp under hele nedbetalingsperioden.

Annuitet er det faste beløpet du betaler hver måned, og dette inkluderer både renter og avdrag. Til å begynne med betaler man mer i renter og mindre i avdrag, men etter hvert som lånet tilbakebetales vil det bli til at man betaler mindre renter og mer avdrag. I tillegg er det også vanlig å måtte betale et termingebyr for hver nedbetaling.

Les alltid det med liten skrift

Beløpet du betaler tilbake består som sagt av tre deler; avdrag, renter og avgifter. Avdrag er det du faktisk betaler tilbake på lånet ditt, og som får lånet til å reduseres. Renten er kostnaden for å låne penger, og denne oppgis i prosent. Dette er noe du har godtatt da du tok opp lånet. Renten beregnes ut ifra hva du skylder, så dersom du har en gjeld på 100 000 kroner og en rente på 2 prosent, så er renten 2000 kroner. En typisk avgift kan være termingebyr, som du betaler ved hver nedbetaling.

Tar du opp et lån i en bank så beregnes alltid renten per år, men det finnes også andre varianter, som for eksempel SMS-lån og lignende, som kan ha andre varianter. Det gjelder derfor å lese nøye igjennom vilkårene innen du tar opp lånet. Det viktigste å se på når du skal ta opp et lån er det som kalles for effektiv rente. Effektiv rente er det du faktisk betaler for lånet ditt, inkludert renter og avgifter. Alle långivere er forpliktet til å oppgi den effektive renten.

Hva bør man velge?

Dersom du skal ta opp et mindre lån trenger du hovedsakelig å se på hvor mye det vil koste deg totalt, det vil si den effektive renten. Før du låner bør du alltid se over og få oversikt over økonomien din, og se hva du har råd til. Når valget står mellom serielån og annuitetslån kan det være vanskelig å si hva som lønner seg, for det kommer an på låntakers individuelle situasjon. Den totale kostnaden blir høyere for et annuitetslån ettersom gjelden ikke reduseres like raskt som ved et serielån. Men dersom man har et topplån som også skal tilbakebetales etter kjøp av bolig, kan det være at man vil at det månedlige terminbeløpet skal være lavere. Annuitetslån er også den mest vanlige låneformen. Det kan være lurt å be om råd fra en lånerådgiver, for å finne ut av hva som passer best for deg.

Chatta