Annuitetslån

Annuitetslån er en veldig vanlig låneform, og forskjellen på det og et serielån handler helt enkelt om hvordan lånet nedbetales. Med et annuitetslån betaler du det samme terminbeløpet gjennom hele nedbetalingsperioden, gitt at renten er uforandret. Det er flere faktorer som påvirker om et annuitetslån er det som passer best for deg. Det som har størst betydning er den økonomiske situasjonen din, lånets løpetid samt størrelsen på lånebeløpet.

Det faste terminbeløpet inkluderer både renter og avdrag. Til å begynne med betaler man mer i renter og mindre i avdrag, men etter hvert som låne tilbakebetales vil det endres til at man betaler mindre renter og mer avdrag. I tillegg er det også vanlig å måtte betale et termingebyr for hver nedbetaling.

Hvilke fordeler har et annuitetslån?

Fordelene med et annuitetslån er at terminbeløpet som sagt er likt hver gang, i motsetning til et serielån hvor beløpene i starten er høyere. Ulempen er at den totale kostnaden blir høyere ettersom gjelden ikke reduseres like rast som ved et serielån. Du får totalt sett høyere rentekostnader på et annuitetslån enn ved et serielån. Men med et serielån er terminbeløpene høyere i starten, og det kan være at det er best for økonomien din å heller velge et annuitetslån. Med et annuitetslån har man også mer forutsigbarhet over de månedlige kostnadene.

Chatta