• Organisasjonsnummer: 985283648

  • Strandveien 50

  • Lysaker

67 11 44 60

Telinet Energi AS ble etablert i begynnelsen av 2003, og har som mål å bidra til økt konkurranse og riktige priser i det norske strømmarkedet. Vi har en liten og effektiv organisasjon og kan dermed drive med lavere kostnader enn de gamle etablerte monopolistene.
Chat med oss! Chat