• Organisasjonsnummer: 983502601

  • Postboks 33

  • Kinsarvik

53 67 16 10

Din lokale kraftleverandør. Hardanger Energi AS tilbyr kraft til kundar i Eidfjord, Granvin, Ullensvang og Ulvik. Frå November 2010 skifta Indre Hardanger Kraftlag AS namn til Hardanger Energi AS. Samstundes går Jondal Kommune inn som eigar i Hardanger Energi AS, og det nye Hardanger Energi vert 100% eigar av Jondal Energi.
Chat med oss! Chat