• Organisasjonsnummer: 916501420

  • Firdavegen 5

  • FØRDE

57 72 23 00

Selskapa Sunnfjord Energi og Sogn og Fjordane Energi (SFE) har gått saman om felles sal av straum under namnet SFE Kraft.

Frå og med 6. mars 2018 kjøper du ikkje lenger straumen frå Sunnfjord Energi, men frå vår felles merkevare SFE Kraft

Chat med oss! Chat