• Organisasjonsnummer: 915870600

  • Øya, Inndyr

  • Inndyr

75 75 98 20

Selskapets kraftomsetning i sluttbrukermarkedet er i hovedsak rettet mot kunder i Gildeskål og Beiarn kommuner. Selskapet bestreber seg på å være konkurransedyktig på pris samtidig som målsetting om margin i forhold til spotpris søkes oppnådd.
Chat med oss! Chat