• Organisasjonsnummer: 984882076

  • Bukta

  • Sandane

57 88 47 00

SFE Kraft sel elektrisk kraft til sluttbrukarar, både til private kundar og næringskundar. Totalt leverer SFE Kraft 750 mill. kWh til om lag 26.500 kraftkundar over heile landet. Konsernet sitt kundesenter ligg i SFE Kraft.
Chat med oss! Chat