• Organisasjonsnummer: 895691232

  • Borgeskogen 47

  • Stokke

21 65 10 00

Oslo Kraft er en uavhengig strømleverandør. Når du velger å gi oss din tillit er du med på å utfordre gigantene i bransjen. I motsetning til disse har vi verken statlige eller kommunale eierinteresser eller eget strømnett. Vi har ikke egen kraftproduksjon og derfor har vi heller ingen interesse av høye strømpriser. Vår ambisjon er i stedet forutsigbarhet og lavest mulige strømkostnader over tid for våre kunder.
Vi lyser opp din hverdag!
Chat med oss! Chat