• Organisasjonsnummer: 915019196

  • Kåsenveien 16

  • Oppdal

72 40 01 50

A/S Oppdal Everk skal være en kundeorientert, miljøbevisst og konkurransedyktig leverandør av energi og nett-tjenester. Kvalitet og pris skal gi selskapet fornøyde kunder, god inntjening og akseptabel avkastning for eierne. Everket skal være en resurs i lokalsamfundet og tilby tjenester og samarbeide med lokalt næringsliv.
Chat med oss! Chat