• Organisasjonsnummer: 955664361

  • Postmyrveien 21

  • Rennebu

72 42 80 20

Kvikne-Rennebu Kraftlag A/L er organisert som andelslag, og eies i sin helhet av våre nettkunder.
Vårt hovedformål er å sørge for tilstrekkelig og sikker energiforsyning av tilfredsstillende kvalitet til våre kunder i nettområdet.
Chat med oss! Chat