• Organisasjonsnummer: 971710748

  • Industriveien

  • Løken

63 85 47 12

Høland og Setskog Elverk SA er et selvstendig elverk med ca. 5500 nettkunder som fordeler seg med ca. 67% husholdning og ca. 33% næring. Vi er organisert som et andelslag, der det er nettkundene som er eiere. Det er 20 ansatte i andelslaget.
Chat med oss! Chat