• Organisasjonsnummer: 914904188

  • Strandveien 31

  • Bogen

76 98 48 50

Evenes Kraftforsyning AS ønsker å være en støttespiller og pådriver i lokalmiljøet. Vi støtter lag, foreninger og arrangementer bl.a. gjennom sponsing, premier og tjenester.
Chat med oss! Chat