Skjøte

Et skjøte er et dokument som brukes for å overføre en fast eiendom til en ny eier, og for at det skal være gyldig må det tinglyses. Dette gjør man via Kartverket, og på deres nettsider finner man selve skjøte og andre skjemaer. Når man tinglyser et dokument som overfører fast eiendom må man betale en dokumentavgift, som er på 2,5 % av det boligen er verdt på tinglysingstidspunktet. I tillegg til dette må den som sender inn dokumentet til tinglysing også betale et gebyr, et såkalt tinglysingsgebyr.

Hvordan tinglyse et skjøte

Ved hver eneste nye overdragelse av eiendom skal det fylles ut et nytt skjøte, og dette finner man som nevnt hos Kartverket. Det er også de man skal sende dokumentet til. Når man sender dette for tinglysing, må man legge ved to eksemplarer. Profesjonelle aktører kan tinglyse dokumentet elektronisk, mens privatpersoner må foreløpig sende det via post.

Før man fyller ut skjemaet må man sjekke hva som er tinglyst på eiendommen. Man må også undersøke om man må sende inn en egenerklæring om konsesjonsfrihet, eller søke om konsesjon hos kommunen. Når man kommer til å fylle ut skjemaet, har Kartverket en veiledning på sine nettsider som gir utfyllende informasjon om hva man skal fylle inn.

Ved utfylling av skjøtet må vitner bekrefte selgers eller avgivers signatur. Dette må være to myndige personer som bor i Norge, noen yrkesgrupper kan vitne alene. Vitnene kan ikke være nære slektninger til den som mottar eiendommen. Etter at man har fylt ut skjøtet må man, som privatpersoner, sende det via post. Det er innsender som mottar fakturaen på gebyret og dokumentavgiften.

Chatta