Kjøpesum

Det vi til vanlig kaller for pris, omtales noen ganger som kjøpesum. Når dette ordet anvendes handler det som regel om store kjøp som for eksempel bolig, og det er også et begrep som ofte brukes i juridiske avtaledokumenter. Kjøpesummen er altså den summen som selgeren har satt som prisen på en vare, og som kjøperen betaler for å overta eiendomsretten. Noen ganger er selger og kjøper enige om kjøpesummen, mens andre ganger er det en part som kommer med et prisforslag som den andre parten godtar. Dersom det er snakk om et stort kjøp, bør kjøpesummen stå skriftlig i et dokument/kjøpekontrakt. I noen tilfeller er dette et lovfestet krav for at kjøpet skal anses som gjennomført. Dersom kjøpesummen står i et avtaledokument/en kjøpekontrakt, reduseres også risikoen for misforståelser hos noen av partene.

Å kjøpe til riktig pris

Riktig pris er den prisen som begge parter går med på når de har forstått alle omstendighetene. Det er ikke juridisk mulig å lure noen til å godta en kjøpsavtale gjennom løgn eller tvang, for da er avtaledokumentet ugyldig. Og dersom selger eller kjøper er usikker kan ikke vedkommende tvinges. På samme måte kan avtaler opphøre da de er blitt inngått på uærlig grunnlag. Dette er heldigvis ikke noe som skjer for ofte, som regel blir kjøper og selger enige om en kjøpesum som passer for begge, på et ærlig grunnlag.

For å bestemme kjøpesummen på en vare brukes ofte markedsprisen. Å justere prisen etter markedsprisen er en enkel og upartisk måte å bestemme hva en vare er verdt. Det er nemlig ikke like lett hver gang. Noen ganger kan det være at varen har en sentimental verdi hos en av partene, som da påvirker deres oppfatning av hva varen er verdt. Det kan også være at kjøper og selger har ulike økonomiske forutsetninger, som gjør at det er vanskelig å bli enige om en kjøpesum. I slike tilfeller kan en pris som følger markedet være en god løsning.

Kjøpesum ved boliglån

Når du kjøper eller selger en bolig vil prisen for boligen beskrives som kjøpesum. Denne viser til hvilken sum kjøperen betaler selgeren for å overta boligen. Dersom du tar opp et boliglån, vil kjøpesummen påvirke hvor mye du trenger å låne. Det vil igjen ha noe å si for hvilken rente og nedbetalingsplan du får. I dag kan du låne opptil 85 % av kjøpesummen, resten må du ha i det som kalles for egenkapital. Dette er den gjeldende regelen ifølge loven, og vil være likt hos alle banker og långivere.

Den andel av kjøpesummen som er belånt beskriver belåningsgraden. En belåningsgrad på 85 % innebærer altså at boliglånet dekker 85 % av kjøpesummen, mens egenkapitalen dekker 15 %. Hvor mye du må betale hver måned bestemmes av hvor mye som er belånt. En lavere kjøpesum betyr at du kan ta opp mindre i lån for å kunne kjøpe bolig.

Chatta