Kjøpekontrakt

En kjøpekontrakt er, helt enkelt, en avtale om et kjøp. Kontrakten skal undertegnes av både selger og kjøper, og viser til at en gjenstand eller eiendom bytter eier. For overføring av eiendom er det et skjøte som anvendes. En kjøpekontrakt kan/må inneholde en rekke opplysninger, og dersom den ikke inneholder viktig opplysninger kan det stilles spørsmål om den er gyldig.

Chatta