Kausjon

I de aller fleste tilfeller kreves det en form for sikkerhet for at lånet skal innvilges. Oftest er sikkerheten låntakers egen inntekt. Men om låntakerens betalingsevne ikke regnes som god nok sikkerhet for långiveren så kan en annen person, som oftest et familiemedlem, stille som kausjonist for lånet. Den som stiller som garantist for et lån kalles for kausjonist, mens låntaker kalles debitor. Kausjonisten forplikter seg til å overta gjelden og betale denne dersom låntakeren ikke kan betale. Dette fungerer som en ekstra sikkerhet for långiveren, som da kan være tryggere på at lånet tilbakebetales. Å stille som kausjonist er med andre ord en stor og viktig forpliktelse som er forbundet med en økonomisk risiko.

Hovedformene for kausjon

Det finnes to hovedformer for kausjon som det er bra å kjenne til, simpel kausjon og selvskyldnerkausjon. Den første er den mest vanlige formen for kausjon, og innebærer at långiver ikke kan stille noen krav til deg som kausjonist før de har prøvd alt for å få låntaker til å gjøre opp for seg.

Selvskyldnerkausjon derimot innebærer at långiver kan rette krav til deg som kausjonist med en gang låntaker ikke innfrir låneforpliktene sine. Dette innebærer et større ansvar, og det er viktig å tenke seg nøye om før man inngår en avtale om å stille som selvskyldnerkausjonist.

Viktig informasjon til kausjonisten

Innen man som privatperson påtar seg å stille som kausjonist for en annen privatperson så er det viktig å ha oversikt over hvilke forpliktelser dette innebærer. Om låntaker ikke kan nedbetale lånet må kausjonisten overta ansvaret. Dette innebærer ikke bare nedbetalingen av den opprinnelige gjelden, men også renter og andre avgifter. Om den opprinnelige låntakeren går bort skal dødsboet brukes til å betale gjelden, men om det ikke finnes tilstrekkelig med midler så må kausjonisten overta ansvaret for nedbetalingen av gjelden til og med ved et dødsfall.

Dersom långiver mener at den som skal stille som kausjonist ikke bør stille som kausjonist forplikter de å informere om dette. Kausjonistens eiendeler, for eksempel en bolig, kan også regnes som sikkerhet. Dette innebærer at långiver kan selge kausjonistens bolig og andre eiendeler om betalingsmuligheter savnes. Til slutt er det er også viktig å huske på at det er en bindende avtale.

Chatta