Kausjonist

En kausjonist er en som stiller som garanti på lånet til en låntaker (debitor). Debitor er den som tar opp lånet, men skulle vedkommende ikke kunne betjene lånet står kausjonisten som ansvarlig. Dette innebærer altså et stort ansvar og risiko for de som stiller som kausjonist. Det kan også få konsekvenser for kausjonisten hvis det påvirker deres kredittverdighet.

Krav på opplysninger

Det er ikke et krav om at man må være i familie for at noen skal kunne stille som kausjonist, men det er mye en bør tenke over før man gjør det. Långiver må også være trygg på at du som kausjonist har en stabil økonomi og kan betjene gjelden om det skulle bli nødvendig. Du har krav på å få opplysninger rundt kausjonsansvar og forholdene rundt kausjonsavtalen. Långiver plikter også å skriftlig fraråde deg dersom det er noen forhold på din side som gjør at du ikke bør stille som kausjonist. I tillegg skal du bli informert dersom långiver fraråder låntaker i å ta opp lån.

Det er blant annet vanlig at noen foreldre stiller som kausjonister på barnas lån når barna skal kjøpe bolig. Det stilles krav til sikkerhet, og det kan være snakk om pant i eiendom. Stiller kausjonisten med pant i egen eiendom kalles dette for tredjemannspant eller realkausjon. Det er derfor viktig at man tenker seg nøye om før man gjør dette, og hele tiden følger med på hvordan det går med nedbetalingen.

Viktig å tenke på før man stiller som kausjonist

Å stille som kausjonist innebærer et stort ansvar, og man må tenke seg nøye om og vurdere alle sidene ved det. Skal du ta opp et lån senere for å pusse opp eller kjøpe hytte? Om du har brukt den ledige sikkerheten i boligen din på kausjon kan det bli vanskelig å utføre disse planene. Det kan i tillegg påvirke din mulighet for å ta opp nye lån.

På grunn av ansvaret som følger med det å stille som kausjonist er det viktig at man kan ha tillit til låntaker, og vet at de evner å betjene gjelden sin. Det anbefales også at man følger med på hvordan det går med nedbetalingen, slik at man slipper å bli overrasket. Skulle man oppdage at gjelden ikke betjenes må man ta kontakt med banken eller långiveren. De er forpliktet til å informere deg om hvordan låneforholdet ligger an dersom du ber om opplysninger om det.

Dersom du som kausjonist har måtte dekke låntakers gjeld vil du få en regressrett mot låntaker. Dette betyr at du kan kreve låntaker for det beløpet du har måtte betale.

Chatta