Gjeldsgrad

Gjeldsgrad beskriver forholdet mellom egenkapital og gjeld, og jo lavere den er jo bedre. Man regner ut gjeldsgraden ved å dele gjeld med egenkapital. Et lignende begrep er gjeldsbelastning, som beskriver forholdet mellom disponibel inntekt og gjeld. Begge sier noe om hvilken kapasitet man har til å betale ned gjelden sin.

Jo høyere gjeldsgrad man har, jo mer sårbar er man for en renteøkning. For boliglån kan derfor ikke gjelden overstige mer enn 5 ganger brutto inntekt. Dersom du for eksempel har en lønn på 400 000 kr i året, kan ikke den samlede gjelden være høyere enn 2 000 000 kr.

Hvorfor det er viktig

Det er ikke bare for bankene at gjeldsgrad er viktig, det brukes også for å se hvordan situasjonen er for norske husholdninger. For jo høyere gjeldsgrad man har, jo mer sårbar er man for endringer. Det er derfor regjeringen har bestemt at gjelden ikke kan overstige mer enn 5 ganger brutto inntekt. Men denne grensen kan gjøre det vanskelig for førstegangskjøpere som kanskje sliter med å spare opp nok egenkapital.

Chatta