Egenkapital

Egenkapital er pengene du har spart og stiller med selv, som du ikke har lånt av banken. Når man skal kjøpe bolig i Norge er vanligvis kravet for egenkapital minst 15 % av det boligen koster. Man kan blant annet spare til bolig via en BSU-konto (Boligsparing for Ungdom).
Om du ikke har mulighet til å spare opp nok egenkapital kan du for eksempel kjøpe sammen med noen andre, stille med en form for tilleggsikkerhet eller annet.

Ved kjøp av en sekundærbolig i Oslo er den maksimale belåningsgraden 60 %, og du må dermed stille med 40 % i egenkapital. Denne regelen gjelder kun i Oslo.

Regn ut hva du må betale i egenkapital

Kravet til egenkapital er, som nevnt, som regel 15 %. For å regne ut hva du må ha i egenkapital kan det være lurt å bruke en kalkulator eller smarttelefon. Du tar dermed det boligen koster, og ganger det med 0,15.

For eksempel:
4 000 000 * 0,15 = 600 000

Koster boligen 4 millioner må du dermed ha 600 000 kr i egenkapital.

For bedrifter

For bedrifter er egenkapital den delen av kapitalen som eierne har skutt inn og opptjent selv. Det er med andre ord bedriftens eiendeler minus gjeld. Egenkapitalen deles deretter inn i innskutt egenkapital og opptjent egenkapital.