Gjeldsbrev

Et gjeldsbrev er et dokument som viser til et pengekrav, altså at en part skylder en annen part penger. Den som har lånt bort penger har i henhold til loven rett til å kreve tilbake gjelden, i henhold til kontrakten som er avtalt med personen som har tatt lånet. Det finnes to hovedtyper gjeldsbrev; enkle gjeldsbrev og omsetningsgjeldsbrev.

Vilkår

For at det skal være et gjeldsbrev er det noen vilkår som må være oppfylt. Det må være skriftlig, og det må være en ubetinget forpliktelse. Det må gjelde penger, og beløpet må være angitt med en bestemt sum. Det må også inneholde et betalingsløfte fra debitor.

Enkle gjeldsbrev og omsetningsgjeldsbrev

Som nevnt er det to hovedtyper gjeldsbrev; enkle gjeldsbrev og omsetningsgjeldsbrev. Et enkelt gjeldsbrev oppfyller vilkårene for å være et gjeldsbrev, og må i tillegg inneholde kreditors navn. Enkle gjeldsbrev er også omsettelige, men forskjellen på det og omsetningsgjeldsbrev ligger i at sistnevnte er utformet slik at de er enda lettere å omsette. Et enkelt gjeldsbrev er ikke negotiable, mens et omsetningsgjeldsbrev er negotiable. Omsetningsgjeldsbrev kan deles inn i fire underkategorier; ihenderhavergjeldsbrev, ordergjeldsbrev, panteobligasjon og namnegjeldsbrev.

Chatta