Nibor

Nibor er en forkortelse for Norwegian InterBank Offered Rate, som er et sett med referanserenter. De skal vise hva bankene krever for usikrede lån i norske kroner til andre banker. Ansvarlig administrator for Nibor er Norske Finansielle Referanser AS (NoRe), som igjen er eid av Finans Norge. Det er ikke uvanlig at renten stiger kraftig under for eksempel finansielle kriser.

I 2008 så man en tydelig oppgang på renten siden verden var usikker, og da krevde bankene en høyere pris for å låne ut penger til hverandre. Nibor er den norske referanserenten, mens den engelske heter Libor. Det står for London Interbank Offered rate. Lån mellom banker er til for å holde likviditeten oppe blant bankene slik at systemet kan flyte feilfritt.

Chatta