Boliglån

For å kunne kjøpe bolig må de fleste ta opp et boliglån. I motsetning til et forbrukslån er boliglån et lån med sikkerhet, hvor boligen fungerer som sikkerhet for lånet. Dette gjør at det er mindre risiko for långiver å innvilge et boliglån, da de har dekning i panteobjektet. Dersom debitor ikke klarer å betjene lånet kan kreditor tvangsselge boligen og få pengene sine tilbake. Her skal vi gå igjennom noen av de punktene man må tenke på innen man tar opp et boliglån.

Påvirkning på økonomien

For boliglån er det mest vanlig med et nedbetalingslån, hvor det da står mellom annuitetslån eller serielån. Med et annuitetslån betaler man faste terminbeløp gjennom hele nedbetalingsperioden, mens med et serielån betaler man like store avdrag hver termin. Dette gjør at rentebetalingen og terminbeløpet vil bli mindre etter hvert som gjelden reduseres. Ved et serielån er derfor terminbeløpene høyere i starten, og det er derfor viktig å tenke på hva man har råd til. Hvilken lånetype som passer, avhenger av hvilken situasjon man er i. Det mest vanlige er annuitetslån.

Hvordan velge riktig boliglån?

I dag finnes det flere banker og långivere som tilbyr boliglån, og en har dermed flere alternativer å velge mellom. Når man velger boliglån er det viktig å se på renten, som avgjøres på forhånd. Her er det mange ulike faktorer som spiller inn, jo bedre økonomi du anses for å ha jo bedre rente kan du få.

Det er også viktig å tenke på om man ønsker fast eller flytende rente. Ved fastrentelån binder man renten for hele eller deler av låneperioden, mens med flytende rente vil renten følge styringsrenten/markedet. Med et fastrentelån er man sikret mot renteoppgang, men man kan gå glipp av perioder med lavere renter. Flytende rente gir mer fleksibilitet, men man kan risikere at renten går opp.

Det er viktig å være realistisk når man vurderer sin fremtidige betalingsevne, og ut ifra det velge det alternativet som passer best. Å sitte med et for dyrt lån i en bolig som man kanskje ikke får solgt med det første er en veldig alvorlig situasjon å befinne seg i.

Chatta