Amortisering

Amortisering er tilbakebetaling av lån med faste avdrag, og en amortiseringsplan er med andre ord en nedbetalingsplan. Det er mer vanlig å bruke ordet nedbetalingsplan.
Amortisering kan foregå på ulike måter. Ved et serielån tilbakebetaler man lånet med like store avdrag hver termin, og rentebetalingen og terminbeløpet vil bli mindre etter hvert som gjelden reduseres. Dette krever en god økonomi da de månedlige beløpene er større i begynnelsen. Ved et annuitetslån er terminbeløpet like stort under hele nedbetalingsperioden. Til å begynne med betaler man mer i renter og mindre i avdrag, men etter hvert som lånet tilbakebetales vil det bli til at man betaler mindre renter og mer avdrag.

Krav til nedbetaling

I følge utlånsforskriften må finansforetaket kreve en nedbetaling på minst 2,5 % av det innvilgede lånet årlig, og det avdragsbetalingen ville vært på et annuitetslån med 30 års nedbetalingstid. Dette gjelder dersom du har et boliglån på 60 % eller mer av boligens verdi. Men det er mulig å få avdragsutsettelse på grunn av omstendigheter som skjer under lånets løpetid og som midlertidig forverrer betalingsevnen.

Chatta