Pensjonssparing

Tenker du at det der med pensjon kommer til å løse seg uansett, langt der fremme i en ubestemt fremtid? Å spare selv gir en bedre pensjon og et bedre liv som pensjonist.

Sparing til pensjon

Det kan føles unødvendig tungt å være nødt til å tenke på pensjonen. Særlig når man har massevis av år igjen i arbeid! Synes du det er viktigere å «leve i nået», fokusere på karrieren og tenker at det med pensjonen kommer til å ordne seg uansett? Da er denne artikkelen noe for deg – du har nemlig både rett og feil!

Sparing etter behov

Pensjonen kan bestå av opptil fire deler; folketrygd, tjenestepensjon, AFP og privat sparing. Folketrygden er den grunnleggende pensjonsordningen i Norge som alle får ta del av. I tillegg til folketrygden har de aller fleste arbeidstakere i Norge også tjenestepensjon via jobben. Dertil er det mange som har individuell sparing. Når det kommer til den private sparingen finnes det mange spareformer – hvilken du skal velge spørs på dine behov. Tross at den største delen av pensjonen ikke kommer fra privat sparing så er det veldig vanlig å også spare privat.

Privat pensjonssparing

Når man er kommet i 40-årsalderen kan det være tid for å starte med og vurdere sin pensjonssparing. Da er man kommet opp i en alder hvor man kanskje betalt tilbake studielån, er etablert i karrieren samtidig som pensjonsalderen er så pass mange år unna at man kan få god effekt av sparingen sin. Når du vel bestemt deg for å spare så finnes det flere alternativ å gjøre dette på.

Folketrygg og tjenestepensjon

Alle som arbeidet eller bott i Norge får folketrygg, det er en «alderspensjon» du får når du kommet opp i en viss alder. Folketrygden får alle får uten reduksjon, den sikrer alle en minste pensjonsinntekt gjennom garantipensjonen. Tjenestepensjonen kommer gjennom nåværende eller tidligere arbeidsgivere; den avhenger av faktorer som hvor lenge man har jobbet, ens lønn og hvor man har jobbet. Hvor mye du trenger å spare avhenger på hvor mye din tjenestepensjon gir og hvilken levestandard du ønsker som pensjonist.

Ingen artikler funnet

Chat med oss! Chat