Utbetaling

En utbetaling er penger som betales ut fra en konto. For en selv handler det som regel om at pengene som har gått ut fra en konto settes inn på ens egen konto, som for eksempel en lønnsutbetaling. I de tilfellene man selv betaler noen så skjer det en utbetaling, samtidig som man selv gjør en innbetaling. Selve begrepet er lett å forstå, men det kan være verdt å forklare litt mer siden utbetalinger kan gjøres fra flere instanser. For eksempel gjør NAV en utbetaling når de betaler ut dagpenger og sykepenger, og arbeidsgiver gjør en utbetaling når de utbetaler lønn. Man kan altså få en utbetaling fra flere, slik som arbeidsgiver, oppdragsgiver, banken, myndighetene og mer. Du kan også foreta en utbetaling av fortjenesten du har fått, fra for eksempel økonomiske investeringer.

Utbetaling og innbetaling

Selve ordet utbetaling kan være interessant dersom man ser nærmere på det. Det viser til noe som skjer, en handling noen gjør som deretter gir konsekvenser. En utbetaling fra en konto er for eksempel noe som arbeidsgiver gjør. Utbetalingen gjøres til en annen konto, men kan også gjøres for eksempel direkte til personen som mottar utbetalingen. Faktum er at samtidig som den som betaler ut penger gjør en utbetaling, gjør de også en innbetaling. Det vil si at de betaler inn penger, i de tilfellene hvor pengene settes inn på en annen konto.

Det fungerer på samme måte i de tilfellene det er du som betaler ut penger til en annens konto, da gjør du samtidig en innbetaling til den samme kontoen. Dette er altså bare to ulike begrep om samme hendelse. Ordet er altså en måte å forklare en form for transaksjon. Men en utbetaling trenger ikke gjøres til en annen konto, det kan også gjøres direkte til den personen som mottar utbetalingen. Begrepene er forskjellige med hensyn til betalingen, men betydningen er den samme uansett hvilket konsept som brukes: ut- eller innbetaling.

Utbetaling av innvilget lån

En utbetaling kan også være snakk om ytelser som dagpenger eller sykepenger. Det kan også handle om at studenter mottar lån fra Lånekassen. Hvis man har søkt om et lån, og får dette innvilget, så gjøres det en utbetaling av lånet til valgt konto. I tillegg er det slik at banken eller långiveren gjør en innbetaling samtidig. Hvilket begrep man anvender seg av har derfor ikke så mye å si. Den som får lånet utbetalt bekymrer seg trolig ikke over hvilket begrep som brukes for å gjøre utbetalingen. Låntakeren forventer utbetalingen slik at hen kan anvende det innbetale lånet som planlagt.

Chatta