Skattekort

Skattekortet er et dokument som viser hvor mye skatt arbeidsgiveren din skal trekke før lønnen blir utbetalt til deg. Dette kalles også forskuddstrekk. Skattekortet er elektronisk, og arbeidsgiver henter dette direkte fra Skatteetaten. På lønnsslippen din vil det stå hva du er blitt trukket i forskuddsskatt. Skatteetaten beregner hva du skal betale i skatt for det kommende året på grunnlag av opplysningene de har om deg, og det er viktig å sjekke at dette stemmer når du får nytt skattekort. Om det ikke stemmer må man gjøre endringer slik at man får riktig skattetrekk. Skattekortet får man i desember hvert år.

Det er også mulig å gjøre endringer i skattekortet underveis i løpet av året. Dersom du for eksempel får en ny jobb med høyere lønn enn den forrige må du gå inn og endre skattekortet slik at du blir trukket riktig.

Dersom du tjener 60 000 kroner eller mindre i løpet av året kan du bestille et frikort. Dette er et skattekort som viser at arbeidsgiver ikke skal trekke deg i skatt. Tjener du mer enn 60 000 kroner må du bestille skattekort.

Chatta