Skattefradrag

Når man skal fylle ut/sjekke skattemeldingen, kan det være lurt å sjekke om man har krav på noen fradrag. Her kan det faktisk være snakk om en del kroner. En måte man kan sjekke hvilke fradrag man kan ha krav på, er å fylle ut Fradragsveilederen på Skatteetatens hjemmeside. Dersom man for eksempel har kjøpt bolig i løpet av året eller refinansiert lån kan det være at man har krav på fradrag. Når ting i livet endrer seg, skal også opplysningene i skattekortet endres.

Eksempler på fradrag

Dersom man sparer i en BSU konto får man fradrag på pengene man har spart i løpet av året. Dette fradrag er på 20 %. Tidligere har man kunnet spare maksimalt 25 000 kroner i løpet av et år, men i 2021 ble dette endret til 27 500 kroner. Dette betyr at man kan få opptil 5500 kroner tilbake på skatten. Andre fradrag man kan ha krav på er foreldrefradrag dersom man har barn under 12 år, eller reisefradrag i forbindelse med lang reisevei til jobb.

Man kan også få fradrag i forbindelse med lån og bolig. Dersom man har betalt gjeldsrenter kan man få fradrag, og hvis man har refinansiert lån kan man kreve fradrag for omkostninger ved opptak av lån og etableringsgebyr. Om man har leid ut en bolig og betalt skatt av leieinntektene kan man få fradrag for kostnader knyttet til utleieboligen.

Chatta