Prosentpoeng

Prosentpoeng, også kalt prosentenhet, er et begrep som beskriver forskjellen mellom to ulike prosenttall. Dersom for eksempel renten har sunket fra 6 % til 4 %, sier man at den har sunket med 2 prosentpoeng. På samme måte sier man at renten har økt med 2 prosentpoeng om den går opp fra 4 % til 6 %. Prosentpoeng er en enkel måte å sammenligne to ulike prosenttall på, som for eksempel å sammenligne ulike renter, ettersom det ikke kreves noen komplisert utregning. Man bør derimot huske på at långivere kan velge å uttrykke seg i prosentpoeng i stedet for prosent, for å gi deg et inntrykk av at dette er en god avtale. Dersom din nåværende rente er 4 % og den stiger til 6 % er det like riktig å si at den har steget med 2 prosentpoeng som å si at den har steget med 50 %!

Når brukes prosentpoeng?

Både prosent og prosentpoeng kan brukes til det samme, og begge er riktige. Men det er tilfeller hvor det er mer naturlig å bruke det ene begrepet framfor det andre. Prosentpoeng anses ofte som en mer objektiv beskrivelse enn prosent (mer om dette lenger ned), og derfor brukes begrepet ofte på nyhetene hvor man blant annet snakker om renter, arbeid, meningsmålinger og valgresultat. Enda en fordel med prosentpoeng er at det blir enda enklere å beskrive et nummer med høy volatilitet.

Dersom et land har en arbeidsledighet på 4 %, og den øker til 6 % så har den økt med 50 %. Om den senere synker til 4 % igjen, så har den sunket 33 %. Dette kan gjøre at det er vanskelig å ha kontroll på volatile tall dersom man beregner oppgang og nedgang i prosent. I prosentpoeng derimot er økningen 2 prosentpoeng fra 4 % til 6 %, og reduksjonen fra 6 % til 4 % er også 2 prosentpoeng. På denne måten er det lettere for den som blir fortalt informasjonen å vite hvor stor økningen eller reduksjonen er, samt hva arbeidsledigheten (i dette tilfellet) ligger på.

Viktig å tenke på

Forskjellen mellom for eksempel 20 % og 20 prosentpoeng er ofte store, så det er viktig at man bruker riktig begrep. La oss si at et politisk parti får 25 % av stemmene i en undersøkelse. Dersom deres popularitet skulle øke med 20 % så skulle de fått 30 % av stemmene, men om deres stemmer skulle øke med 20 prosentpoeng får de i så fall hele 45 % av landets stemmer. Dersom partiets velgerstøtte øker fra 25 % til 30 % så skulle det tilsvare 5 prosentpoeng /30-25=5).

Her kan man se hvor lett prosent/prosentpoeng kan brukes for å få en endring til å virke større eller mindre. En nyhetskanal som støtter partiet kan velge å meddele at deres støtte har økt med 20 %, mens en annen kanal rapporterer at de har steget i popularitet med 5 prosentpoeng. Begge to er riktige, men de gir helt ulike bilder av partiet og dets fremgang. Det gjelder derfor å ha et objektivt syn på begrepene som brukes i hverdagen vår.

Chatta