Overkurs

Dersom man har et fastrentelån, er det ikke alltid like lett å gjøre endringer eller si det opp før den avtalte perioden er over. Om man velger å betale inn ekstra på lånet, eller avbryte avtalen, vil det bli beregnet en overkurs eller underkurs, også kalt rentetap og rentegevinst.

Et eksempel kan være at man tidligere har valgt fast rente på et lån, men senere bestemmer seg for å betale inn ekstra. Om banken/långiveren deretter taper penger i renteinntekter vil det bli beregnet en overkurs, og dette må du dekke. Men om fastrenten er lavere enn renten på nye avtaler, og banken/långiveren tjener penger i renteinntekter på at du betaler raskere, vil det bli beregnet en underkurs, og du får igjen penger. Det lønner seg derfor å tenke seg nøye om før man velger mellom fast eller flytende rente, og deretter også gjøre en vurdering dersom man vil betale inn ekstra eller avbryte avtalen.

Chatta