Mellomfinansiering

Noen ganger finner man drømmeleiligheten eller huset, innen man har rukket å selge den man allerede eier. I et boligmarked med raske budrunder er det ikke alltid lett å matche overtakelsesdato for både den gamle og den nye boligen. Da trenger man kanskje et midlertidig lån, altså mellomfinansiering. Lånet er sikret ved at det tas pant i boligen som skal selges. Lånets løpetid er som regel på opptil 1 år, og ved behov kan det være avdragsfritt, altså at man bare betaler renter. Lånet betales tilbake når man har solgt den gamle boligen og mottatt oppgjøret. De fleste banker og långivere tilbyr mellomfinansiering ved boligkjøp.

Krav for mellomfinansiering

Når man søker om mellomfinansiering, blir det gjort en vurdering av ens økonomiske situasjon og betalingsevne. Å eie og betale på to boliger samtidig kan være dyrt, og en må ha en økonomi som kan håndtere det. Banken vil også se på hvordan boligmarkedet ser ut, og verdien i din nåværende bolig.

Finn riktig lån

De fleste banker og lånevirksomheter som tilbyr boliglån tilbyr også mellomfinansiering. Innen man går videre med planene om å kjøpe bolig, er det viktig at man har god oversikt over egen økonomi. Med et budsjett vet man hva man har å kjøpe for. Husk også at for eksempel dokumentavgift kan bli en vesentlig del av kostnadene. Dersom du vil ha mellomfinansiering vil banken også gjøre en vurdering av betalingsevnen din, og om økonomien din håndterer å ha to boliger samtidig i en kort periode.

Innen du kontakter bankene er det også viktig at du har undersøkt nøye på forhånd, slik at du har funnet de beste alternativene. For eksempel kan det være forskjeller i rentekostnader og andre avgifter. Til og med tilsynelatende små prosentforskjeller kan bli store summer i det lange løp.

Chatta