Meglerprovisjon

I forbindelse med at man selger en leilighet eller et hus, betaler man som regel en meglerprovisjon ettersom nesten alle salg skjer ved hjelp av en megler. Prisen vil variere, da den kommer an på boligen, sted og hvilken megler man velger. To vanlige måter å bli fakturert på er provisjon av salgssum (normalt 1-3,6 %), eller timepris (normalt mellom 1700 – 2500 kr/time). I denne teksten skal vi se nærmere på hva det er man betaler for, og om man eventuelt kan påvirke prisen.

Hva betaler man for?

En meglers kanskje viktigste oppgave er å se til at selger og kjøper begge undertegner en gyldig avtale som begge parter er fornøyd med. I tillegg skal megler hjelpe til med å selge boligen gjennom god markedsføring. Det er også en god del informasjon som skal innhentes, og noe av denne informasjonen kan være tidkrevende å innhente.

Å få på plass en god boligannonse er også viktig. Den må ha god tekst og bra bilder, som gjør at annonsen treffer bra når den senere deles i ulike kanaler. Det er ofte megler som er ansvarlig for kostnadene i forbindelse med annonseringen. Mange meglere tilbyr også tjenester som styling, fotografering, boligselgerforsikring og mer. Når man sammenligner meglerprovisjonen er det derfor viktig å se på hva som er inkludert i de ulike meglernes tilbud. Husk at en dyktig megler kan hjelpe deg med å få solgt boligen til en bedre pris, enn det en uengasjert megler kan.

Kan man forhandle på prisen?

Meglerprovisjonen kan som nevnt variere fra megler til megler, og dersom noen er rimeligere enn andre kan det være fordi prisen inkluderer færre tjenester. Det er mulig å forhandle på provisjonen, både gjennom å enten gjøre noen av oppgavene selv, eller ved å innhente tilbud fra flere megler slik at man kan sammenligne og forhandle.

Noen velger å ta hånd om visningene selv, og megler trenger dermed ikke være til stedet. Men det kan være at de som kommer på visningen foretrekker at det er en megler til stede. Man kan også bruke egne bilder i annonsen. Det er også mulig å selge boligen uten megler i det hele tatt, men da spørs det om man får en like god pris som det man ville gjort med en dyktig megler.

Chatta