Marginalskatt

Marginalskatt er hvor mye skatt du betaler på den siste kronen du tjener. I Norge betaler vi mer skatt jo mer vi tjener, såkalt progressiv skatt. Det vil si at skattesatsen øker med størrelsen på inntekten. Om inntekten din øker med 100 kroner, og du må betale 50 kroner mer i skatt på grunn av den økningen er altså marginalskatten 50 %. Den lavere delen av skatten påvirkes derimot ikke, så det er ikke sånn at du betaler 50 % på hele lønnen din, bare lønnsøkningen. Det er viktig å huske på at det er den sammenlagte inntekten din som det beregnes av, så dersom du har flere jobber må du legge de sammen for å kunne regne ut hva du skal betale i skatt.

Trinnskatt

Trinnskatt er en skatt som betales til staten, og vil ikke være gjeldende før man har en personinntekt på over 184 800 kroner i året. Etter 184 800 kr, har skatten fire trinn, hvor den øker jo høyere inntekt man har. Det første trinnet gjelder inntekt mellom 184 800 – 260 100 kr, og har en trinnskatt på 1,7 %. Trinn to er inntekt mellom 260 100 – 651 250 kr, og har en trinnskatt på 4,0 %. Trinn tre er inntekt mellom 651 250 – 1 021 550 kr, og har en trinnskatt på 13,2 % Og til sist er trinn fire som er inntekter over 1 021 550 kroner, og har en trinnskatt på 16,2 %. For bosatte i Troms og Finnmark har trinn tre 11,2 %.

Unngå å få restskatt

Det er altså din sammenlagte inntekt som det beregnes av, så dersom du for eksempel får en bonus eller en annen engangssum fra arbeidsgiveren din trenger du ikke tenke på noe, for arbeidsgiver skal trekke riktig skatt uansett. Om du derimot har inntekt fra flere arbeidsgivere må du passe på at hovedarbeidsgiver bruker tabelltrekk, og andre prosenttrekk. Hvis ikke risikerer du å bli trukket for lite i skatt, og få restskatt.

Chatta