Livsopphold

Regjeringen, NAV og Namsmannen anvender begrepet livsopphold når de snakker om utleggstrekk, økonomisk støtte og gjeldsordning. Livsopphold er det minimumsbeløpet av inntekten som man skal sitte igjen med for å dekke kostnader som mat, klær, husholdningsartikler, underholdning og mer. Dersom man har problemer med å betale gjelden sin kan man søke om gjeldsordning gjennom Namsmannen. Når det da blir satt opp et budsjett, vil det bli satt av penger til bo- og levekostnader, som følger forskriften om livsoppholdssatser. NAV benytter også livsoppholdssatser, som da skal inkludere vanlige forbruksutgifter.

Chatta